Z Česka až do Sarajeva – Odborníci na odpadové hospodářství se podělili o cenné zkušenosti

Publikováno: 9. 6. 2022 Doba čtení: 4 minuty
Z Česka až do Sarajeva – Odborníci na odpadové hospodářství se podělili o cenné zkušenosti
© Foto: PIN

Kantonální společnost veřejných služeb "RAD" (CPUC "RAD") zahájila přípravu nového strategického plánu, který integruje nejlepší zkušenosti v oblasti odpadového hospodářství z EU a České republiky. V nadcházejících měsících bude i nadále pokračovat jeho podrobné přepracovávání. Koncem května proběhlo školení pro zaměstnance v oblasti odpadového hospodářství, kde měli účastníci možnost vyměnit si zkušenosti s odborníky a společně vytvořit plán do budoucna. Školení realizovali experti ze společnosti Dekonta, která má své týmy jako České republice, tak v Bosně a Hercegovině. Tato firma je partnerem projektu "Efektivní systém nakládání s odpady v sarajevském kantonu", v jehož rámci byla akce uskutečněna.

Školení se zaměřovalo na celé spektrum různých témat, včetně mapování a vytváření databáze míst a počtu sběrných nádob na tříděný odpad, metodiky průběžného sběru a vyhodnocování potřebných dat a vypracování SWOT analýzy pro tok odpadu. Cílem tohoto kurzu bylo seznámit účastníky se strukturou analytické části strategických dokumentů, metodikou sběru dat a praktický nácvik analýzy odpadových toků definovaných na předchozích setkáních (směsný komunální odpad, objemný odpad, separovaný sběr – papír, plast, sklo, kov, organický/biologicky rozložitelný odpad). Projekt je zaštiťován organizací Člověk v tísni Bosna a Hercegovina a je podporován Českou rozvojovou agenturou a vládou České republiky.

Zaměstnanci místní kantonální společnosti byli velmi rádi za příležitost setkat se s odborníky z Česka, díky kterému měli možnost získat přehled o nejlepších řešeních a postupech při zavádění a budování efektivních systémů dekontaminace. Do budoucna tak budou schopni uplatnit nové poznatky a přizpůsobit je místním podmínkám při zlepšování procesů a dalším rozvoji odpadového hospodářství v sarajevském kantonu.

Maida Čukojević, koordinátorka všech projektových aktivit, neskrývala nadšení ze školení a získaných znalostí. Byla velmi vděčná za tuto příležitost pro zaměstnance, kteří se mohli poprvé napřímo setkat s odborníky na odpadové hospodářství. Zdůraznila, že taková a podobná spolupráce je nesmírně důležitá, protože školitelé z České republiky dříve prošli tím, čím nyní procházejí místní zaměstnanci CPUC "RAD". Mají tak srovnatelné zkušenosti a mohou jim pomoci otevřít cestu k řešení problémů v regionu. 

"Navazující vzdělávání je důležité proto, aby se zaměstnanci naučili sami realizovat vlastní nápady. Aby také byli schopní po ukončení projektu pokračovat v předávání znalostí a zkušeností, a zajistili tak jeho udržitelnost," uzavřela Čukojević.

Adnan Šaćirović, koordinátor distribuce zařízení, a Muzafer Zorlak, koordinátor kurzů, jsou přesvědčeni, že školení bylo přínosné především z hlediska prohloubení znalostí.

"Experti z České republiky předávali své znalosti a zkušenosti a maximálně tak přispěli k realizaci odborného a kvalitního školení," uvedli. A dodali, že doufají, že při další realizaci podobného kurzu, stejně jako při nadcházející studijní návštěvě v České republice, budou mít možnost předat získané znalosti a uplatnit je v CPUC "RAD". 

Elvira Mulaibrahimović, koordinátorka projektového financování, byla rovněž spokojená s proběhnuvším školením, které napomohlo připravit zaměstnance na nadcházející výzvy. Věří, že díky adaptaci v rámci ochrany životního prostředí bude možné brzy efektivně řešit konkrétní problémy odpadového hospodářství.

Maja Daul, ředitelka společnosti Dekonta BH, vidí nezbytnost podobných školení, jelikož kantonální společnost veřejných služeb "RAD" čelí velmi reálným, ale řešitelným problémům, které lze s pomocí a dohledem odborníků rozklíčovat. Už teď ví, že kurz předčil očekávání, a že zástupci CPUC již prokázali pozoruhodný pokrok a iniciativu. 

"Věřím, že by bylo skvělé zachovat interaktivní přístup i v budoucnu při navazujících školeních, stejně jako zapojit do procesu další zapojené strany a motivovat je k účasti na těchto typech vzdělávání," dodala. 

Cílem projektu "Efektivní systém nakládání s odpady v sarajevském kantonu" je podle Fatimy Smajlović, manažerky projektu, přispět ke zlepšení nakládání s odpady na lokální úrovni.

„To bude probíhat prostřednictvím vylepšení infrastrukturní kapacity kantonální společnosti "RAD"– konkrétně pořízením vybavení pro výstavbu 275 zelených ostrůvků pro třídění odpadu (na papír, kov/plast a sklo), pořízení kompostérů pro 2000 domácností a výstavbou jednoho veřejného recyklačního dvora v kantonu. Nepostradatelnou součástí celého procesu inovace je vzdělávání klíčových pracovníků, které bude probíhat prostřednictvím přípravy série školení a workshopů na míru a organizací studijního pobytu v České republice. Bude zavedena také účinnější koordinace mezi jednotlivými institucemi – kantonem, liniovým ministerstvem, obcemi a podniky v sarajevském regionu, v rámci zvýšení povědomí o významu třídění a recyklaci odpadů," vysvětlila Smajlović.

Projekt "Efektivní systém nakládání s odpady v kantonu Sarajevo" v hodnotě 2,6 milionu bosenskohercegovinských konvertibilních marek zaštiťuje organizace Člověk v tísni Bosna a Hercegovina spolu s českou firmou Dekonta, působící mimo jiné i v Bosně a Hercegovině, a CPUC "RAD". Finančně je projekt podpořen Českou rozvojovou agenturou.
Autor: PIN BiH

Související články