Chcete požádat o odškodnění za protiprávní sterilizaci? Odpovídáme na 10 nejčastějších otázek

Publikováno: 2. 10. 2023 Doba čtení: 2 minuty
Chcete požádat o odškodnění za protiprávní sterilizaci? Odpovídáme na 10 nejčastějších otázek
© Foto: Adhy Savala, Unsplash

Nacházíme se zhruba v polovině doby, po kterou je možné podávat žádost o odškodnění za protiprávně provedenou sterilizaci. Jen na Chomutovsku svého práva doposud využily za podpory našich terénních pracovníků desítky žen, některé již vyjádření či odškodnění Ministerstva zdravotnictví obdržely, jiné na rozhodnutí stále čekají. Na odškodnění mají právo i muži, ti ovšem naše poradenství zatím nevyužili. 

Podmínky, které musí být splněny, aby vám bylo odškodnění přiznáno, jsou jasně dané – přesto mezi lidmi koluje mnoho fám. Sepsali jsme proto 10 nejčastějších otázek, které naši pracovníci dostávají, a dáváme vám na ně odpovědi.

1. Kdo může o odškodnění žádat?

O odškodnění mohou požádat muži i ženy, kteří byli ve zdravotnickém zařízení na území ČR protiprávně sterilizováni v období od roku 1. července 1966 do 31. března 2012.

2. Co znamená výraz protiprávně?

Za protiprávní se považuje taková sterilizace, která byla provedena bez souhlasu poškozené/ho nebo se souhlasem, který byl ale udělen za okolností, které vylučují nebo vážně narušují svobodu rozhodnutí na základě všech nutných informací v dostatečném čase. Takový souhlas byl udělen např. pod nátlakem, za přesvědčování, za úplatu, s nedostatečným či nesrozumitelným vysvětlením zákroku atp.

3. Jak dokážu, že byla sterilizace protiprávní?

Za důkaz je považovaná zdravotní dokumentace (nejen přímo týkající se zákroku, ale např. i lékařsky řešené následné komplikace), jiná případná dokumentace (např. doklady prokazující vyplacení dávky dle předpisů sociálního zabezpečení vázané na výkon sterilizace) a svědectví.

4. Jak má žádost vypadat?

Žádost musí obsahovat:

  • údaje o oběti
  • velmi podrobný popis celé situace
  • veškeré možné důkazy
  • podpis
  • informaci o tom, kam zaslat odškodnění (číslo bankovního účtu). 

Na této stránce Ministerstva zdravotnictví je volně přístupný vzor žádosti, který můžete využít.

5. Do kdy je možné podat žádost?

Žádost o odškodnění je možné podat do 1. 1. 2025 včetně.

6. Podle čeho je určena výše odškodného?

Částka 300 000,- Kč je pevně stanovená a neměnná pro všechny.

7. Kdy dostanu vyjádření?

Lhůta pro vyjádření je 60 dnů od doručení žádosti. V současné době bohužel není Ministerstvo zdravotnictví schopné tuto lhůtu dodržet, proto můžete čekat i déle.

8. Co když je má žádost zamítnuta?

Záleží na důvodu zamítnutí, které je v něm uvedeno. Je možné žádost doplnit o další důkazy, případně se odvolat.

9. Když mi odškodné vyplatí, budou mi odebrány sociální dávky?

Nebudou. Vyplacení odškodného se neváže na vyplácení sociálních dávek.

10. Může mi někdo se sepsáním žádosti pomoci?

Samozřejmě. Obrátit se na nás můžete na všech pobočkách Člověka v tísni. Pomůžeme váš příběh sepsat a poradíme vám se všemi náležitostmi.
Autor: Martin Slavík

Související články