Omluva a vysvětlení

Publikováno: 14. 4. 2015 Doba čtení: 1 minuta
Omluva a vysvětlení
©

Naše společnost zveřejnila na svých webových stránkách a na dalších místech na internetu v rámci kampaně „Nenechte se podělat, nechte si poradit“ spot k problematice rozhodčích doložek nazvaný „Rozhodčí doložka“. V té variantě sporu, která byla zveřejněna od 1. června 2014 do 20. března 2015 se objevilo na ilustračním záběru v příkladu nevhodné smlouvy o úvěru i jméno Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Spot byl nyní změněn.

Nebylo naším cílem vyvolat dojem, že by se tento rozhodčí soud podílel na nevhodné praxi, která je spotem kritizována. Pokud se tak stalo, tak se divákům spotu a i Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky tímto omlouváme.

Autor: Člověk v tísni, o. p. s.