OSP Karlovy Vary: další ze služeb, kterou poskytujeme našim klientům.

Publikováno: 9. 12. 2020 Doba čtení: 1 minuta
OSP Karlovy Vary: další ze služeb, kterou poskytujeme našim klientům.
© Foto: Iva Zímová

Co znamená zkratka OSP? Odborné sociální poradenství. Je to vysoce kvalifikovaná ambulantní služba, která pomáhá lidem z Karlovarska zlepšit svoji neutěšenou situaci, kdy zejména pro nedostatek financí, pro zadluženost, pro složitost problému, či pro zjevnou nespravedlnost a hledáme cesty, jak zlepšit klientův život. Pomáháme lidem s velkými i menšími problémy, a občas se podaří něco, co stojí za zmínku nad rámec „běžné" práce.

V posledních 14 dnech se nám podařilo s klientem například pravomocně zastavit exekuci, kdy soudní exekutor nedbal zákona, ani rozhodnutí soudu, přihlásil si „malou a zcela vinnou“ domů. S další klientkou se nám podařilo pravomocně zastavit exekuci, kdy věřitel z původního dluhu 60 tisíc Kč, po obdržení 300 tisíc Kč od klientky, žádal dalších 150 tisíc, přestože nedošlo k řádnému uzavření smlouvy a to navzdory prvotnímu rozhodnutí místního soudu, kterému vše připadalo v pořádku.

Za zmínku stojí i odložení exekuce s klientkou, kdy ji věřitel podstrčil podvodně k podpisu splátkový kalendář, který až tak úplně splátkovým kalendářem nebyl. Občas se povede i něco, v co člověk až tak moc nedoufat nemohl.

V Karlových Varech nás najdete na adrese: Blahoslavova 18/5, Karlovy Vary – Drahovice. 

Kontakt:

Mgr. Filip Bufka, tel. 778 473 399, e-mail filip.bufka@clovekvtisni.cz či 

Alexandra Tcyganová, tel. 778 474 989, e-mail alexandra.tcyganova@clovekvtisni.cz.

Služba Odborné sociální poradenství je financována z prostředků Karlovarského kraje a spolufinancována statutárním městem Karlovy Vary.


Autor: ČvT