Otevřený dopis Exekutorské komoře

Publikováno: 11. 11. 2020 Doba čtení: 3 minuty
Otevřený dopis Exekutorské komoře
© Foto: Martin Kovalčík

Výzva o zastavení nepřiměřeného tlaku při mobiliárních exekucích ze strany některých exekutorských úřadů

Vážený pane prezidente EK, vážení členové prezidia EK,

jak jistě víte, v Parlamentu ČR v současné chvíli leží návrh zákona, který by měl opět zavést moratorium mobiliárních exekucí. Obecně se očekává jeho přijetí, což by znemožnilo výkon těchto exekucí na několik dalších měsíců. Víme, že EK s tímto návrhem na rozdíl od jara nesouhlasí. Přesto věříme, že i za této situace je jedním hlavních zájmů EK (jako stavovské organizace zastřešující práci exekutorských úřadů v ČR) dodržování platných pravidel, které mají zajistit férovost prováděných úkonů ze strany exekutorů.

Organizace Člověk v tísni se kromě mnoha jiných aktivit zabývá i pomocí a podporou lidem, kteří své dluhy nezvládli. V rámci našeho dluhového poradenství jsou právě exekuce jedním z nejdůležitějších témat, které naši poradci s lidmi řeší. V současnosti poskytujeme dluhové poradenství především skrz naší dluhovou help linku, na kterou zavolalo s prosbou o radu a pomoc od začátku pandemie přes 2500 lidí. V posledních dnech se nám začali stále více ozývat lidé, kteří čelí nepřiměřenému tlaku od vykonavatelů některých exekutorů, kteří se zřejmě rozhodli „využít“ těch několika týdnů, které zbývají do přijetí moratoria, k enormnímu zvýšení tlaku na dlužníky. Nárůst těchto případů oproti běžnému stavu je opravdu značný, typicky se jedná o žádosti o pomoc v situaci, kdy vykonavatel po dlužníkovi požaduje nesmyslně a nepřiměřeně vysoké částky, které mají zabránit odvezení zabaveného majetku.

Přestože máme na mnoho věcí týkajících se exekucí rozdílné názory, věříme, že náš konečný cíl je společný. Tou metou jsou spravedlivě vykonané exekuce. Pro Vás tímto žádáme o vydání veřejné výzvy pracovníkům všech exekutorských úřadů v ČR, aby se v následujících dnech a týdnech vyvarovali jakémukoliv nepřiměřenému nátlaku na dlužníky, kterým si chtějí kompenzovat budoucí několikaměsíční zákaz provádění mobiliárních exekucí. Věříme, že i Vy si uvědomujete dramatickou situaci mnoha lidí, které současná situace uvrhla do existenčních problémů. Enormní nátlak jejich situaci ještě zhoršuje, nutí je brát si nevýhodné půjčky a přijímat jiná nesmyslná opatření, což v konečném důsledku povede k ještě horší schopnosti vypořádat se svými dluhy. A to je, alespoň doufáme, nepřijatelné nejen pro nás, ale i pro Exekutorskou komoru.

Rádi bychom vás také informovali, že v rámci námi nabízené pomoci jsme se rozhodli od pondělí 9. 11. prodloužit fungování naší help linky každý všední den až do 22 hodin. Od 17 do 22 h se naši poradci zaměří na poskytování krizové intervence právě lidem, které doma navštíví vykonavatel exekutora, a oni si z jakéhokoliv důvodu neví rady.

S pozdravem,

Daniel Hůle, vedoucí dluhového poradenství, Člověk v tísni, o. p. s.


Autor: Martin Kovalčík, mediální koordinátor ČvT

Související články