Pastelky z peněz získaných z hazardu - nesmysl!

Publikováno: 23. 6. 2014 Doba čtení: 2 minuty
Pastelky z peněz získaných z hazardu - nesmysl!
©

Nemohu si pomoci, ale příslib pana starosty MČ Praha 10  Bohumila Zoufalíka je nerozvážný a jde přímo proti zájmům občanů Prahy 10. Hazard, jako takový, je věc odsouzeníhodná a nesprávná, a tak i užití peněz z výdělku heren, byť ve prospěch dětí, je nesprávné a nemorální. Již proto, že na darovanou tisícikorunu musel každý občan Prahy 10, včetně batolat, prohrát částku  3.089,-Kč (statistika z r.2010). 

Peníze darované dětem na školní potřeby jistě pomohou, ale zároveň se jedná o akt schválení nemorálního a patologického fenoménu, který s sebou nese negativní doprovodné jevy jako zvýšenou pouliční kriminalitu, snižování životní úrovně těch nejpotřebnějších a v neposlední řadě budování kladného vztahu dětí k hazardu jako fenoménu. 

O penězích z webu se pak dá uvažovat dále. Nechci nikomu vkládat neetické smýšlení, ale nelze nezmínit i konotace, které z takovéhoto kroku plynou. Protože právě takto dar peněz z hazardu může být vnímán:

Závěr 1: 

Blíží se obecní volby, které proběhnou na přelomu září a října. Rodiny si vzpomenou na dar radnice, resp. pana starosty, nakonec budou mít pomůcky den co den před očima. Jde o záměr ovlivnit část voličů? Nebo se jedná jen o shodu okolností?

Závěr 2:

Jakým způsobem bude dar poskytován? V hotovosti – nekontrolovatelné využití s rizikem, že se část peněz vrátí do hracích automatů. Formou poukázek – a jeden nebo několik podnikatelů bude zvýhodněno na úkor jiných.

Závěr 3: 

Jde o promo akci ve prospěch heren. S touto úvahou se snoubí i otázka, kdo z toho co má?

 

Shrnu-li to, pak z pohledu obce - a tím mám na mysli zejména občany, je nejvýhodnější hazard zakázat. Obec pak nemá zvýšené náklady na prevenci pouliční kriminality, neučí děti, že hazard je dobrý a prospěšný společenský úkaz, zlepší finanční situaci alespoň v některých potřebných rodinách atd. Naše společnost se dlouhodobě vyhraňuje proti hazardu v obcích, v městské části Praha 10 pracujeme a rozhodně nám není a nemůže být jedno, jak se obec staví k problému hazardu.

 

Zároveň samozřejmě nabízím možnost konzultace dopadů hazardu na společnost a zejména na ty nejpotřebnější se mnou nebo se zaměstnanci naší společnosti.

Autor: Václav Kučera, ředitel pražské pobočky