Podněstří: Týden svobody slova skončil Dnem ticha

Publikováno: 28. 7. 2015 Doba čtení: 2 minuty
Podněstří: Týden svobody slova skončil Dnem ticha
©

Události posledního roku a půl na Ukrajině výrazně ovlivňují situaci také v sousedním, mezinárodně neuznaném Podněstří. Podněsterský region, úzký pás země na levém břehu řeky Dněstr, vklíněný mezi Moldavsko a Ukrajinu, se vyvíjí pod ruskou taktovkou a dění v něm je v zásadě odrazem politiky Ruska.

Už na konci roku 2013 podněsterská vláda zablokovala řadu nezávislých internetových médií a platforem. Mediálnímu prostředí tedy dnes dominují převážně ruská či místní státní média, což výrazně formuje celkovou atmosféru v regionu a vnímání událostí posledních měsíců. Pod vlivem propagandy tedy dnes většina Podněstřanů žije v poněkud zkreslených představách o dění ve světě a ve svém okolí. V této situaci je velkou výzvou pro místní nevládní organizace a aktivisty předložit společnosti nové informace, různé pohledy na věc a vytvořit prostor pro svobodnou diskuzi.

Výraznou roli v tomto hraje například Klub občanské angažovanosti č. 19 v Tiraspolu. Klub je otevřeným prostorem pro lidi všech věkových kategorií, povolání, vzdělání, názorů i přesvědčení, pořádá vzdělávací a kulturní akce, reaguje na aktuální dění. V reakci na restriktivní zákroky státu proti nezávislým médiím a informačním platformám, zorganizoval Klub č. 19 v roce 2013 první Týden svobody slova, který se od té doby stal každoroční akcí.

Jeho letošní ročník se v reakci na již zmíněnou intenzitu propagandy věnoval otázkám žurnalistiky, jejího poslání, metod a etiky. Na programu tedy byly tematické diskuze, debaty o aktuálním dění v Podněstří i v zahraničí nebo promítání filmů o souvisejících tématech. Na závěr celého Týdne byla naplánovaná „monstrace“, tedy pochod na pomezí happeningu a politické akce. Celou akci však úřady na poslední chvíli povolily provést pouze v rámci jednoho parku. Zároveň byla pod tlakem bezpečnostních orgánů zrušena diskuze se známou moldavskou novinářkou Natalií Morari, dlouholetou spolupracovnicí významných ruských i moldavských médií. Její účast v plánované debatě měla podle úřadů sloužit k vyvolání napětí a provokací. Klub zareagoval na tyto restriktivní zásahy uspořádáním Dne ticha. „Monstrace“ byla zrušena a dveře Klubu zůstaly toho dne pro veřejnost zavřené. Aktivisté symbolicky vyjádřili svůj nesouhlas s  chováním úřadů tím, že v prostorách Klubu malovali plakáty, s nimiž se poté fotili a fotografie zveřejňovali na sociálních sítích.

Letošní (ne)konání Týdne svobody slova v tiraspolském Klubu č. 19 je jen drobnou ukázkou toho, jakou povahu má současný podněsterský režim. Zároveň je ale důkazem toho, že i v těchto podmínkách jsou v Podněstří mladí a aktivní lidé, kteří se snaží na tomto stavu něco změnit. Právě tyto lidi a jejich aktivity Člověk v tísni dlouhodobě podporuje.

Zpět na Východoevropský žurnál.

Autor: Východoevropský program ČvT