Podpora místních organizací na jihu Srbska

Publikováno: 28. 2. 2023 Doba čtení: 3 minuty
In cooperation with the British Embassy in Belgrade and the Civil Initiative, PIN organized the Civil Society Fair titled Local Voices on the central square in Bujanovac, Serbia. Twenty local civil society organizations and informal groups of citizens from Bujanovac, Vranje, Leban and Preševo participated in the Fair, presenting their mission and results. The event was organized on August 25, 2022, in the scope of the project ALVED (Amplifying Local Voices for Equitable Development), funded by the British Government (CSSF).
© Foto: Art Media Vranje/PIN Serbia

Pro zlepšení situace v oblasti sociálních služeb v regionech na jihu Srbska, je potřeba, aby samotní občané, místní úřady i občanské iniciativy navzájem spolupracovali a koordinovali své cíle. To jsou závěry vzešlé z nedávná konference "Společně pro komunitu“.

Akce byla uspořádána v závěrečné fázi projektu s názvem "Zesílení místních hlasů pro spravedlivý rozvoj – ALVED", který už téměř tři roky funguje v obcích Vranje, Bujanovac a Lebane na jihu Srbska.

V rámci projektu ALVED se podařilo propojit účastníky z řad místních komunit – zástupce občanské společnosti, místní úřady i aktivní mladé lidi – kteří budou i po jeho skončení spolupracovat na podpoře pozitivních změn v oblasti poskytování sociálních služeb. Plný sál pro více než 100 účastníků závěrečné konference je důkazem, že podpora místních organizací, posílení jejich interních kapacit a aktivizace mládeže, měla smysl a byla přínosná pro celý region."Dnes budete mít všichni možnost dozvědět se více o výsledcích participativního programu sociálních služeb (PPSS), který vytvořil Člověk v tísni. Ve třech samosprávných obcích na jihu Srbska se konsorciu podařilo v době celosvětové pandemie úspěšně zajistit: podporu místních orgánů, vytvořit a posílit kapacity poradních skupin, vypracovat a zajistit přijetí místních akčních plánů sociálního začleňování a poskytnout granty místním organizacím na realizaci těchto akčních plánů," uvedla Leslie Hessová, regionální projektová manažerka projektu ALVED Člověka v tísni. Dále poděkovala partnerům projektu, zejména organizaci Civic Initiatives, za jejich neúnavnou práci a nasazení při implementaci programu ve vybraných obcích.

"Kromě toho bych ráda poděkovala našim partnerům z řad místních úřadů – starostům a jejich pracovníkům, odborům sociální péče, projektovým úředníkům a střediskům sociální péče – a taky ČvT za to, že přispěl k úspěchu programu PSSP na jihu Srbska," uvedla Leslie Hessová.

Zlepšení sociálních služeb v místních komunitách

Zástupci místních samospráv z Vranje, Bujanovce a Lebaně ve svých projevech připomněli aktivity, které se v rámci projektu uskutečnily, jako např. vypracování a přijetí místních akčních plánů na zlepšení sociálních služeb nebo instalaci komunitních spižíren, kde občané i nadále nosí potraviny, oblečení a další věci pro své sousedy v nouzi. Dokonce i nedaleké město Aleksinac, které se projektu neúčastnilo, se touto akcí inspirovalo a zřídilo si vlastní komunitní spižírnu.

Ksenija Nikić, projektová manažerka partnerské organizace Civic Initiatives, dodala, že projektu ALVED se podařilo vytvořit opravdu skvělou atmosféru mezi účastníky. Zmínila také, že jedním z jejích nejsilnějších dojmů byla ochota a otevřenost zapojených lidí a to, jak moc jim záleží na skutečných změnách. 

"Velmi dobře jsme spolupracovali s organizacemi, místními úřady, centry sociální práce i mladými lidmi. Jsem hrdá zejména na množství mladých lidí, kteří se účastnili různých aktivit, školení, workshopů a akcí, které jsme společně pořádali."


Také zdůraznila, že je důležité snažit se vyslyšet hlas mladých lidí a podpořit je v jejich vlastním rozhodování o tom, co je pro ně důležité.

"Přestože se dnes ohlížíme za výsledky a úspěchy, doufám, že si do budoucna odneseme především ponaučení a inspiraci, co můžeme do budoucna udělat lépe, a na co bychom se měli zaměřit, pokud jde o tuto oblast Srbska," uzavřela svůj proslov Ksenija Nikić. 

V panelové diskusi o aktivismu mládeže, pak zazněl i hlas mladé generace, kde účastníci mluvili o významu podpory, kterou získali díky projektu. Zmínili se o potenciálu místních mládežnických organizací a sdružení vzniklých během projektu a volali po strukturovanější vládní podpoře, aby se mohli i nadále zapojit do procesu změn v Srbsku.

Projekt "Zesílení místních hlasů pro spravedlivý rozvoj – ALVED" je financován vládou Spojeného království a realizován konsorciem organizací Peaceful Change Initiative (PCi), Člověk v tísni, Civic Initiatives, Peer Educator Network a nevládní organizací Aktiv.
Autor: Masa Zivojinovic

Související články