Podzimní intervize ústeckých dobrovolníků

Publikováno: 27. 10. 2009 Doba čtení: 1 minuta
Podzimní intervize ústeckých dobrovolníků
© Foto:

Na začátku října se v sídle ústecké pobočky ČvT odehrálo pravidelné setkání dobrovolníků z programu Podpora vzdělávání v rodinách. Jedenáct přítomných „doučovačů“ dostalo možnost seznámit se s tituly v nové pobočkové „miniknihovně“.

Přibližně 80 publikací a několik interaktivních výukových CD-ROMů usnadní dobrovolníkům domácí přípravu a umožní kvalitnější didaktickou úroveň doučování.

Dobrovolníci byli dále seznámeni s etickým kodexem, jehož dodržování stvrdili svým podpisem. Body kodexu se týkají např. problému přesahování hranic působení dobrovolníka v rodině, mlčenlivosti o důvěrných skutečnostech klientů či interakce s koordinátorem vzdělávání.

Josef Kostelecký, student ústecké univerzity a bývalý dobrovolník programu PV, přišel ostatním prezentovat projekt, který právě realizuje. Spolu se svým týmem natáčí filmový dokument o dobrovolnictví v ústeckém kraji. Přítomným nabídl možnost vyjádřit na kameru své postřehy z činnosti, kterou vykonávají, a sdílet je tak s širší veřejností.

Setkání dobrovolníků organizují koordinátoři vzdělávání jedenkrát za dva až tři měsíce. Cílem je vzájemné sdílení informací a zážitků, odborná supervize či vzdělávání. Ústečtí dobrovolníci se příště mohou těšit na školení z oblasti práce s dětmi se specifickými poruchami učení a chování.

 

 

 

 

 

Autor: Alena Wegerová, koordinátorka Podpory vzdělávání