Policista v multikulturním prostředí

Lenka Budilová, Tomáš Hirt a kolektiv

Informační manuál pro Policii ČR vznikl ve spolupráci organizace Člověk v tísni - společnost při ČT, o.p.s. (v projektu VARIANTY) s Ministerstvem vnitra ČR (Odbor bezpečnostní politiky a Odbor azylové a migrační politiky). Manuál nabízí základní orientaci v problematice multikulturního soužití v současné ČR. Vedle základních informací o multikulturní společnosti, roli policie v ní, používané terminologie a legislativního rámce podává ve druhé části přehled jednotlivých skupin, které jsou dnes v ČR vnímány jako „odlišné“.
 
Tato část zpracovává problematiku sociálně vyloučených romských populací v ČR, největších skupin současných migrantů (azylových i neazylových) i náboženských skupin, se kterými se dnes můžeme na území ČR setkat. Text je doplněn kalendářem náboženských svátků a řadou dalších tabulek a přehledů statistických dat. Publikace má primárně sloužit jako příručka pro policisty ČR.

Stáhnout