Pomáhali jsme při branném dni Historického spolku Bílina

Publikováno: 10. 6. 2015 Doba čtení: 1 minuta
Pomáhali jsme při branném dni Historického spolku Bílina
©

Již v minulém roce jsme pomáhaly s klientkami z klubu pro rodiče s dětmi při čarodějnické akci Historického Spolku Města Bíliny, která se konala v bílinském pivovaře. Jelikož byl předseda spolku s naší čarodějnou aktivitou spokojen, znovu nás vyhledal a požádal o pomoc. A protože se také nám podzimní Čarodějnický pivovar i přes zranění jedné z klientek moc zamlouval a strašení jsme si moc užily, neváhaly jsme opět přiložit ruce k dílu a pomoci při Branném dnu.

V sobotu 23. 5. 2015 jsme tedy půl hodiny před zahájením akce stály připraveny, dalo by se říci téměř před nastoupeným praporem, ale my řekneme před branami pivovaru, a čekaly na instrukce. Na starosti jsme dostaly tři stanoviště a každá z nás se úkolů zhostila s vervou sobě vlastní. Během čtyř hodin, po které bylo potřeba na různých stanovištích plnit soutěžní úlohy, se v pivovaře vystřídalo více než 140 dětí i dospělých, kteří měli chuť se zapojit a možnost vyhrát některou z cen.

Přálo nám pěkné počasí a tak sobotní odpoledne uplynulo jako voda v potoce. Přestože jsme samy nesoutěžily, užily jsme si i plno legrace při zadávání úkolů a sledování branců, jak se soutěžícím říkalo, při jejich plnění. Těšíme se na další akci, na kterou jsme byly předsedou spolku srdečně pozvány již nyní.

Autor: Lenka Hozáková