Pomáháme dívkám v Etiopii se vzděláváním i během pandemie COVID-19

Publikováno: 7. 9. 2020 Doba čtení: 4 minuty
Pomáháme dívkám v Etiopii se vzděláváním i během pandemie COVID-19
© Foto: People in Need

Vzdělávání dětí je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zvrátit budoucnost v chudobě, která dál ničí venkovské, zemědělské a pastevecké komunity. Miliony dětí v Etiopii nechodí do školy, a právě chudoba je pro ně hlavní překážkou na cestě ke vzdělávání. Následky nedostatečného vzdělání jsou pak v mnoha případech mnohem výraznější mezi ženami než mezi muži. Nejvíce je to pak znát u ekonomicky znevýhodněných žen, těch, které žijí na venkově, nebo pocházejí z negramotných rodin.

Termín tzv. time-poverty odkazuje k chudobě, která vzniká z nedostatku času. Mnohé etiopské ženy jsou nuceny veškerý čas během dne věnovat úklidu a péči o domácnost. Time-poverty zažívají především ženy žijící v odlehlých komunitách, kde není přístup k technologiím a metodám, které šetří čas. Bez možnosti školní docházky jsou dívky často přinuceny k časnému sňatku nebo jsou vykořisťovány zaměstnavateli, pro které pracují za velmi nízký plat.

Aby bylo možné prolomit tento začarovaný kruh chudoby, která sužuje venkovské komunity v Etiopii, vznikl projekt, který vzdělání dívkám zpřístupňuje. Člověk v tísni usiluje o šanci na lepší život pro marginalizované dívky bez vzdělání od roku 2019. Společně s dalšími partnerskými organizacemi (Concern World Wide, Welt Hunger Hilfe, Helvetas, Italian Association for Aid to Children, Friendship Support Association a Gayo Pastoral Development Initiative), se snažíme dívkám umožnit lepší přístup ke vzdělání pomocí alternativních programů zaměřených na základní vzdělání a zajišťujeme také vzdělávací příležitosti pro dospělé ženy.

Zaměřujeme se především na dívky, které základní školní docházku nedokončily nebo do školy nikdy nechodily. Do projektu jsou dívky vybírány na základě potřebnosti, nikoliv na základě studijních výsledků. Součástí projektu bylo také proškolení několika učitelů, kteří zajišťují řádné prostředí ke studiu, investice do učebnic a dalších studijních pomůcek, oprava učeben a stavba nových latrín v komplexu škol. Výsledkem byl okamžitý nárůst počtu dívek, které se v cílových oblastech ke studiu zapsaly. 

Poté, co v březnu 2020 Etiopii zasáhla pandemie COVID-19, zavřela vláda školy ve snaze omezit kontakt osob a chránit lidské životy. Kvůli tomu muselo doma zůstat téměř 25 milionů dětí a studentů navštěvujících mateřské, základní nebo střední školy či vyšší vzdělávací instituce. V této situaci samozřejmě hrozilo zhoršení dosavadních problémů jako je potravinová nejistota, zvýšení počtu vnitřně vysídlených osob a k tomu vznik dalších ohnisek nákazy COVID-19, výrazný byl ale také dopad na vzdělávací systém.

V reakci na vypuknutí nákazy novým koronavirem jsme v rámci tohoto stávajícího výukového programu vypracovali strategii pro domácí výuku, která byla určena dívkám, které již byly do programu přihlášeny. V cílových etiopských oblastech je špatný signál a omezený nebo žádný přístup k internetu, takže projektový tým se musel zaměřit na aktivity prováděné v přímém osobním kontaktu terénními facilitátory. Každému z facilitátorů byla přidělena skupina 25-30 dívek, které se setkávají pětkrát týdně na 2-3 hodiny, kdy se věnují základům gramotnosti. Přitom dodržují přísná pravidla, aby se zamezilo šíření viru. Dívky dodržují sociální odstup a na každé hodině dostávají osobní ochranné prostředky jako roušky, dezinfekční gely a mýdlo.

Aby nezapomněly to, co se už naučily

 „Museli jsme přehodnotit náš přístup a naši práci přizpůsobit, protože jsme nechtěli, aby dívky zůstaly příliš dlouho bez výuky a vrátily se zpět ke svým starým návykům. Bylo nesmírně důležité, aby dívky nezapomněly to, co se během předchozího roku naučily a mohly tak ve druhém ročníku stavět na svých dosavadních znalostech,“ vysvětluje jedna z projektových koordinátorek Bethelhem Adugna.

V rámci programu probíhají pravidelně také osvětová individuální setkání s rodiči, jejichž účelem je rozvíjet aktivní komunikaci i prostředí, kde dívky nacházejí podporu. Díky takové podpoře jsou pak schopné z hodin vytěžit co nejvíce. 

„Během těchto setkání vysvětlujeme rodičům, jak důležité je pro jejich dcery vzdělání. Radíme jim, aby svým dcerám trochu ulevili od domácích povinností a ony mohly vypracovat a odevzdat své úkoly včas. Také rodičům zdůrazňujeme, že dívky by měly mít dostatek kvalitního spánku, aby na hodiny přicházely svěží,” říká Bethlehem.

U vzdělaných žen je pravděpodobnější, že povedou zdravější život, budou mít vyšší plat, vdají se později, budou mít méně dětí a takto budou pak žít i další generace jejich potomků. Všechny tyto změny následně mohou přispět k většímu blahu komunity a ke snížení chudoby.

Tento program financuje UKAID a v současné době je realizován ve čtyřech oblastech Etiopie, kterými jsou Amhara, Afar, Oromia a Region Jižních národů, národností a lidu (SNNPR).


Autor: Melikte Tadesse, Communication Officer ČvT v Etiopii

Související články