Pomáháme lidem v etiopském regionu Tigraj vystoupit ze stínu války

Publikováno: 17. 4. 2024 Doba čtení: 3 minuty
Pomáháme lidem v etiopském regionu Tigraj vystoupit ze stínu války
© Foto: Barbora Ludvíková

Konflikt v regionu Tigraj na severu Etiopie připravil řadu lidí o život, blízké, domov. Válka za sebou zanechala nesmírnou chudobu. Také infrastruktura zde utrpěla velké škody a drancování. To vše rozpoutalo ekonomickou a humanitární krizi, jejichž následky v Tigraj zmírňujeme.

Dvouletá válka na severu Etiopie skončila v listopadu roku 2022. Nicméně lidé se z následků konfliktů zotavují dodnes. Podle odhadů dopadá na 7 milionů lidí humanitární, finanční a psychologická krize způsobená válkou. Důležitá infrastruktura, včetně škol, byla zničena nebo vyrabována, stejně tak jako zhruba 80 % zdravotnických zařízení. Region Tigraj je navíc vystaven hrozbám spojeným s extrémními suchy, jako je například nedostatek jídla, které ještě prohlubují strádání obyvatelstva.

Naše pomoc v Tigraj

Přestože byl v Tigraj dohodnut mír, místní se i nadále potýkají s řadou problémů, jako je hlad, vnitřní vysídlení nebo genderově motivované násilí. Přístup humanitární pomoci je v regionu kvůli logistickým a finančním problémům omezený.

Abychom zmírnili následky těchto krizí, zaměřili jsme se na podporu vzdělávání a usnadnění přístupu k pitné vodě. Za financování Evropské unie, Ministerstva zahraničí České republiky a Klubu přátel Člověka v tísni rekonstruujeme školy, zajišťujeme vzdělávací materiály a zlepšujeme přístup k pitné vodě a sanitaci díky opravě komunitních vodních zdrojů.

Zaměřili jsme se také na rekonstrukci již existujících školních budov. Právě opravujeme čtyři budovy pro předškoláky a žáky základních škol ve dvou vybraných regionech. Školy vybavíme potřebným nábytkem, lavicemi a tabulemi. Učitelům zprostředkujeme školení a do škol budeme dodávat vzdělávací a volnočasové materiály, včetně učebních a vzdělávacích příruček pro učitele. Studijní materiály dostane celkem 400 studentů ve čtyřech vybraných školách.

Od roku 2021 do ledna 2024 jsme opravili 59 vodních zdrojů (44 v Samre a 15 v Seharti). Vyškolili jsme 450 zasedajících ve WASH (Voda, sanitace a hygiena) komisích a zprostředkovali školení v oblasti zlepšení sanitace pro 185 účastníků. Budujeme a rekonstruujeme také sanitační infrastrukturu: ve zdravotnickém centru a školách v Samre jsme opravili 2 bloky latrín a několik dalších plánujeme zrekonstruovat, stejně tak jako 9 studen. Na 600 domácnostem poskytneme potřebné vybavení. Doručili jsme také sanitační materiál do šesti zdravotnických center. Školám jsme dodali kanystry na uchování vody, aby měly děti přístup k pitné vodě.

Humanitární krize

Vzdělávací systém v Tigraj čelí řadě problémů, především kvůli nedostatku zdrojů a nevyhovujícímu vybavení škol. Řada studentů nemá k dispozici ani základní učební pomůcky a učitelé někdy nedostávají plat i několik měsíců v kuse. Kvůli bezpečnostní situaci v některých školách přestali rodiče do školy své děti posílat.

Služby v oblasti vody, hygieny a sanitace byly nedostatečné ještě před vypuknutím konfliktu. Pouze 32,5 % regionu má přístup k pitné vodě, další části se potýkají především s nefunkční vodní infrastrukturou.

Dalším problémem je samotný přístup ke zdrojům bezpečné a čisté vody. Zhruba 70 % populace čerpá vodu z nechráněných zdrojů, jako jsou řeky a rybníky, a tím pádem jsou lidé vystaveni nebezpečí onemocnění z konzumace závadné vody. Také sanitační zařízení jsou nedostatečná. Latríny používá méně než 10 % domácností, což vede k šíření nemocí spojených se špatnou hygienou.

Přes všechny tyto překážky budeme i nadále podporovat lidi v regionu Tigraj a zmírňovat jejich utrpení způsobené konfliktem.

O konfliktu v regionu Tigraj
Na začátku roku 2020 se Tigray People's Liberation Front (TPLF) dostala do dva roky trvajícího konfliktu s federální vládou Etiopie. Tato válka měla za následek zničení ekonomiky země, společenské problémy a zhoršení psychického zdraví místních. Konflikt byl rozpoután v listopadu 2020, kdy začaly nepokoje po volbách a byly požadovány politické reformy. Po dvou letech bojů se strany dohodly na ukončení války. Takzvaná Pretoria-Tigraj mírová dohoda, známá také jako Pretoria Agreement or the Cessation of Hostilities Agreement (CoHA) byla podepsána 2. listopadu 2022 v Pretorii v Jihoafrické republice.
Autor: Hassina Nurie Ousman

Související články