„Pomoc zranitelným ženám a dětem mě motivuje měnit jejich životy k lepšímu,“ říká Waad, humanitární pracovnice z Jemenu.

Publikováno: 17. 8. 2023 Doba čtení: 4 minuty
World Humanitarian day - Waad's story
© Foto: Marwah Saleh

V Jemenu bude v roce 2023 potřebovat podporu ohledně vody, sanitace a hygieny (WASH) 15,4 milionu lidí. Nedostatečný přístup k bezpečným zařízením, službám a infrastruktuře WASH nutí zranitelné osoby používat rizikové zdroje vody. Navzdory šestiměsíčnímu příměří se v důsledku vleklého konfliktu ocitlo mnoho Jemenců v akutní nouzi. Zhoršil se stav základních zařízení, služeb a infrastruktury, které souvisí s vodou, hygienou a sanitací, včetně zdravotnických zařízení a škol. Konflikt také výrazně poškodil ekonomiku a sociální strukturu země.   

Role humanitární pomoci je velmi důležitá. Situace žen a dětí je zoufalá. Humanitární pracovníci musí často uspokojovat obrovské potřeby lidí, pro které často znamenají jedinou záchranu. Jedním z nejoddanějších a nejobětavějších členů našeho týmu v Jemenu je Waad, pracovnice pro podporu hygieny a výživy.

Od stavební inženýrky k humanitární pracovnici.

Než Waad nastoupila do humanitárního sektoru, byla stavební inženýrkou. Vše se změnilo, když v její zemi vypukl konflikt. Byla aktivní členkou své místní komunity, která se snažila pomáhat už od roku 2015 – ještě předtím, než přišla formální podpora od mezinárodních a národních nevládních organizací. Od začátku konfliktu soustředila všechny svoje síly dostát statusu humanitární pracovnice. 

„Dodávala jsem čistou vodu, stavěla a obnovovala sociální zařízení, distribuovala hygienické balíčky. Kromě toho jsem úzce spolupracovala s komunitami na propagaci mytí rukou, prevenci šíření nemocí a zvyšování povědomí o otázkách hygieny," říká.

  

Když jsme jako Člověk v tísni začali pracovat v Jemenu, Waad se připojila k našemu týmu. „Jako pracovnice pro podporu hygieny a výživy pomáhám komunitám zajišťovat čistou a nezávadnou vodu pro každodenní použití a zasazuji se o to, aby rodiny dodržovaly správnou hygienu. To zahrnuje distribuci mýdla rodinám, hygienických balíčků do škol a zranitelných komunit, balíčků pro zachování důstojnosti a mnoho dalších aktivit týkajících se WASH a výživy. Jsem také zodpovědná za koordinaci těchto aktivit a humanitárních reakcí s agenturami OSN a našimi partnery, včetně místních organizací, místních úřadů a vedoucích představitelů komunit," popisuje svou každodenní práci Waad.

V její kompetenci je taky prevence vypuknutí a šíření cholery a dalších infekčních nemocí (osvěta ohledně hygieny a nutnosti čištění vody). Rovněž informuje naše partnery o tom, kde je nutné pomoct s přepravou vody, opravit poškozené vodovodní systémy a vybudovat nouzové toalety, zejména pro dívky a ženy.

Chci, aby děti měly šťastné domovy, životy a budoucnost

Většině dětí v Jemenu je odepřeno dětství a patří k jedné z nejzranitelnějších skupin postižených konfliktem. Nemají přístup k nezávadné pitné vodě, což vede k nemocem, jako je cholera a průjem. Ty mohou ovlivnit školní docházku dětí.

„Mým přáním je, aby děti v Jemenu vyrůstaly v čistém, bezpečném a zdravém prostředí. Chci, aby každé dítě mělo bezpečný a důstojný přístup k čisté vodě a záchodu ve svém domově nebo v jeho blízkosti. Chci, aby měly šťastné domovy, životy a budoucnost," svěřuje svoje přání Waad a pokračuje: „Čistou pitnou vodu jsme poskytli téměř dvěma tisícům lidí a plánujeme ji dodat ještě více potřebným. K dosažení tohoto cíle je však nutné průběžné financování."  

Waad je ráda, že může pracovat pro nejzranitelnější jemenské obyvatele, konkrétně pro ženy a dívky. „Trpí už desítky let a vidět úsměvy na jejich tvářích mi přináší útěchu a štěstí. Jejich příběhy jsou často tragické, ale to, že jim mohu pomoct, mě motivuje k tomu, abych se snažila jejich životy co nejvíce zlepšit," říká Waad.

Po dalším dni v terénu a po návštěvě vesnic Mahaw se Waad svěřuje: „Bylo velké horko a extrémní vlhkost, neměli tam čistou vodu. Ve vesnicích chyběly latríny, byl tam nedostatek hygienických pomůcek a lidé trpěli nemocemi, měla jsem obavy o tamní děti a o jejich zdraví, proto jsem se iniciativně zasadila o zlepšení situace mohamšínských komunit a vybídla další nevládní organizace, aby podpořily naše akce v těchto oblastech." 

Podle Waad jsme v Jemenu již během jednoho roku dosáhli velkých změn – díky prostředkům od Alliance 2015, organizace Welthungerhilfe, a České rozvojové agentury. „Vzdáleným komunitám poskytujeme přístup k nezávadné vodě. Začali jsme obnovovat více než dvanáct nových vodovodních systémů. Pomohla jsem rozdat přes 10 000 kostek mýdla, provedla jsem několik sezení na téma hygieny a ukázek mytí rukou pro studenty a rodiny, šířila jsem povědomí o důležitosti hygienických návyků, které lidi motivují k tomu, aby si postavili jednoduchou jímku na žumpu," shrnuje Waad své úspěchy a dodává, že její tým potřebuje neustálou podporu dárců, aby mohl naplnit mandát v Jemenu a pomoci zajistit čistou vodu pro každé dítě a odvrátit ještě vážnější humanitární katastrofu.  

Autor: Marwah Saleh, People in Need Yemen

Související články