Potřebná pomoc obětem trestné činnosti

Publikováno: 18. 7. 2016 Doba čtení: 2 minuty
Potřebná pomoc obětem trestné činnosti
© Foto: ČvT archiv

Jednou z našich služeb v Plzeňském kraji je právní pomoc obětem trestné činnosti. Naše právnička lidem pomáhá nejen s orientací v trestním řízení, sepisováním dokumentů a komunikaci s policií a soudy, ale snaží se hledat nejrůznější cesty, jak pomoci lidem k narovnání stavu, do které je trestný čin přivedl.

V nedávné době se na službu obrátil senior, kterému je přes osmdesát let. Žije v rodinném domku na okraji Plzně. V březnu ve svém obydlí přistihl zloděje, který jej okradl o peníze a mobilní telefon. „Pán se na naši službu obrátil s žádostí o pomoc při vymáhání náhrady škody, která mu byla jednáním pachatele způsobena“  vysvětluje naše právnička Alice Singrová.

Společně tak komunikovali s policií, jejíž postup senior chválil. „Klient vyzdvihoval především práci pana komisaře Hellera z Městského ředitelství Policie Plzeň,“ upozorňuje Alice Singrová. Díky němu a práci jeho kolegů se pachatele podařilo odhalit.

Pachatelem je však nemajetný recidivista, čímž je šance na navrácení odcizených úspor a náhrady za mobil téměř nulová. Odložená hotovost sloužila seniorovi jako jistota na krytí léčebných výloh v souvislosti s možností zhoršení zdravotního stavu.  „Měl našetřených deset tisíc korun pro nenadálé výdaje, například pro případ hospitalizace v nemocnici nebo na hrazení výloh v domově pro seniory, kam se plánuje přestěhovat. Pachatel jej tak nepřipravil jenom o úspory, ale vzal mu i jistotu, kterou do úspor vkládal,“ vysvětluje právnička.

Po prožitém šoku z krádeže potřeboval senior nabýt alespoň nějakou jistotu. Společně s naší právničkou tak hledali možnosti, kde získat náhradu za odcizené finanční prostředky. „Nakonec jsme napsali žádost na Nadační fond pomoci Karla Janečka, který se na pomoc obětem orientuje. Nadační fond žádosti vyhověl a pán se tak již přestal bát toho, že nebude mít v případě nouze žádné prostředky,“ ukončuje příběh Alice Singrová.

Uvedený příběh je dokladem potřebnosti podpory obětí trestné činnosti. „Je třeba si uvědomit, že pracujeme s lidmi, které spáchaný trestný čin může přivést do velmi krizové situace. Okrade-li někdo bohatého člověka s nadprůměrným příjmem o deset tisíc, má to nesrovnatelné dopady s tím, když je okraden senior, matka samoživitelka, nebo třeba člověk dlouhodobě nezaměstnaný. Pro lidi, se kterými pracujeme, je ztráta naspořených několika tisíc zásadním ohrožením,“ uzavírá Alice Singrová.

Službu můžeme poskytovat díky finanční podpoře Ministerstva spravedlnosti České republiky a města Plzně.

 

Autor: ČvT,

Související články