Použití jména Člověk v tísni v reklamě Providentu

Publikováno: 30. 8. 2013 Doba čtení: 2 minuty
Použití jména Člověk v tísni v reklamě Providentu
©

Poslední dobou bylo jen velmi obtížné přehlédnout televizní kampaň společnosti Provident, ve které je významným způsobem použito jméno společnosti Člověk v tísni. V návaznosti na kampaň se pak objevilo a stále objevuje množství dotazů, jak je možné, že ke spojení jména Člověk v tísni s kampaní komerčního subjektu došlo a jaké je stanovisko vedení organizace. V tuto chvíli nezbývá než přiznat, že toto stanovisko nebylo zpočátku jednoznačné a poměrně obtížně jsme hledali konsenzus, jak k situaci přistoupit. Pojďme si říci, proč tomu tak je.

Argumenty pro spojení s kampaní

Od roku 2009 do roku 2011 zveřejňoval Člověk v tísni tzv. Index predátorského úvěrování, pomocí něhož porovnával cca šest velkých nebankovních společností. Cílem tohoto nástroje bylo a stále je působit na tyto společnosti tak, aby samy zlepšily podmínky, za kterých nabízejí své služby. Díky soustavnému mediálnímu tlaku se podařilo dosáhnout značného pokroku. V roce 2011 došlo k tak zásadním změnám, že se pracovníci společnosti Člověk v tísni tento nástroj rozhodli rozšířit o další parametry a přejmenovat jej na Index etického úvěrování.

V letech 2011 i 2012 Provident dosáhl v  indexu nejlepšího výsledku. Stalo se tak zejména proto, že podmínky Providentu jsou krátké (cca 5 normostran) a srozumitelné pro každého, nepoužívají žádné sankce, za posledních pět let dle našich informací nevymáhali ani jednu pohledávku exekučně. Spolu s Cofidisem je Provident jedinou nebankovní společností, která nevyužívá rozhodčí doložku. Provident  se též zavázal, že v případě vymáhání pohledávek se vzdá všech nákladů spojených s právním zastoupením. Protiváhou těchto podmínek je vysoká cena produktů, pro nás je ale podstatné, že informace o celkové ceně produktů je ze smluvních podmínek plně zřejmá.

Viděno touto optikou Provident v kampani nečiní nic jiného, než že cituje z Indexu etického úvěrování, což je veřejný zdroj, jehož používání nejen tolerujeme, ale i vítáme. 

Argumenty proti spojení s kampaní

Člověk v tísni nepodporuje komerční subjekty v jejich reklamě a marketingu. Určitou výjimkou může být pouze prodej přímo spojený s fundraisingem společnosti a i s tímto nástrojem velmi šetříme a pokud ho používáme, pak zejména ve spojení s veřejnými sbírkami. Spojení jména naší společnosti s razantní kampaní Providentu je proto často vnímáno, jako zaštítění kampaně jménem Člověka v tísni a skutečnost, že se jedná v prvé řadě o Index etického úvěrování, je ve vnímání mnoha lidí upozaděna. Člověk v tísni navíc v žádném případě nechce lidem doporučovat další zadlužování a to ani prostřednictvím transparentního produktu. 

Závěrem

Je zjevné, že argumenty pro a proti jsou principiálně jen obtížně slučitelné – i proto byla naše reakce nejen na tomto webu mírně zmatečná. Člověk v tísni nechce a dost dobře ani nemůže Providentu zakazovat citování z Indexu etického úvěrování, na druhé straně použití jména naší organizace ve prospěch komerčního produktu na spotřebitelskou půjčku v poměrně razantně vedené televizní kampani nám rozhodně radost nečiní. Naše organizace proto bude v nejbližší době ze zástupci Providentu jednat ve snaze nalézt vhodnější formu, jak z Indexu etického úvěrování citovat.

Autor: Jan Kamenický, finanční ředitel společnosti Člověk v tísni