Poznávací výlet za historií a kulturou Romů

Publikováno: 24. 4. 2013 Doba čtení: 2 minuty
Poznávací výlet za historií a kulturou Romů
©

Sokolovská pobočka Člověk v tísni, o. p. s., uspořádala v únoru 2013 pro své klienty výlet do Muzea romské kultury v Brně. Na tuto cestu za poznáním se zúčastnilo deset rodičů, kteří navštěvují v Sokolově klub matek. Společně s nimi jela i psycholožka, která pomáhá se službami v předškolním klubu a klubu matek, kde rodičům nabízí odborné služby a poradenství. Organizaci nad celodenním výletem měla na starosti jedna pracovnice z kanceláře v Sokolově. Podnětem k uspořádání této akce bylo nízké podvědomí rodičů o historii jejich etnika a velký zájem ji poznat.

Účastníci výletu měli možnost poznat v brněnském muzeu historii Romů, která započala migrací z Indie, pokračovala putováním přes střední a západní Asii a ukončila se příchodem na území Evropy. V jedenácti sálech stálé expozice se seznámili prostřednictvím vystavených exponátů s původním způsobem života, kulturou, tradicemi a rodinným životem. V muzeu shlédli i původní obydlí Romů, různorodé oděvy, dobové nádoby a typická řemesla, jimž se Romové v průběhu staletí věnovali. V muzeu je vystaven i vysokoškolský diplom prvního vystudovaného Roma, jímž byl Karel Holomek. Historie není vždy jen radostná, proto i v romském muzeu je věnovaná část restrikcím, kterým byla tato minorita v minulosti často vystavovaná. Nejvíce emocí vzbudila část věnovaná období druhé světové války, jež zahrnuje vydávání mnoha diskriminačních nařízení, deportaci do lágrů v Kunštátu a v Letech u Písku a přesun do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Hrůzy války jsou vyobrazeny pomocí fotografií a popsány výpovědí přeživších vězňů. Cestou za poznáním o zajímavostech minulosti a současnosti Romů provázel návštěvníky přidělený průvodce, jehož vyprávění všechny velmi zaujalo.

Po návštěvě muzea se skupina ze Sokolova prošla centrem moravské metropole a neopomenula také navštívit významnou katedrálu svatého Petra a Pavla. Z výletu byli klienti velmi nadšení a byli rádi, že poznali historii a kulturu svého etnika. Do té doby jejich znalosti byli velmi kusé, protože si své předky především spojovali jen s životem v osadách na Slovensku. Tento tematický výlet vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a byl pro všechny zúčastněné velkým přínosem.

Autor: ČvT pobočka Sokolov