Prázdninový pobyt ve Valči

Publikováno: 18. 8. 2014 Doba čtení: 2 minuty
Prázdninový pobyt ve Valči
© Foto:

Na začátku července tohoto roku pořádala sokolovská pobočka Člověka v tísni, o.p.s., letní pobytovou akci pro děti z klientských rodin z lokalit Ostrov, Jáchymov a Karlovy Vary. Smyslem této aktivity bylo efektivní trávení volného času v době letních prázdnin pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin, které často žijí v nepodnětném rodinném prostředí a nemají dostatek financí a příležitostí se do těchto organizovaných volnočasových aktivit zapojit. Pobytové akce se zúčastnily děti z rodin, se kterými organizace Člověk v tísni, o.p.s., spolupracuje v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, které v těchto lokalitách poskytuje.


Tato letní pobytová akce byla realizovaná od pondělí do pátku v zámeckém areálu obce Valeč a proběhla dle připraveného denního harmonogramu, na kterém se všechny děti dle svých schopností a věku podílely. Například si za pomoci vedoucích postavily stany, a již tato činnost, byla, jak se později ukázalo při nejbližší bouřce zkouškou pečlivosti účastníků a jejich vzájemné empatie při půjčování suchého oblečení na celodenní výlet.  Ne nadarmo se říká: „ Práce kvapná, málo platná“.  

Na začátku táboření si děti vytvořily vlastní pravidla pobytu a poznaly krásy malebného městečka, včetně zámku, kde je nejvíce zaujala miniatura Valče a netopýři schovaní v tajuplných zdech temné komnaty.  Poté se v rámci seznamovacích her spřátelily s ostatními dětmi a také strašidýlky, které je provázely celým táborem.

Po probuzení a krátké rozcvičce se děti vydaly na návštěvu místního bio-statku, kde na ně čekala všelijaká dobrodružství. Mohly na vlastní oči vidět, jak obtížné je zkrotit berana, ukázku jeho stříhání, a také se naučit něco o životě ovcí a jejich užitku pro člověka. Poté si vyzkoušely ruční zpracování ovčí vlny a předení na kolovrátku. Následně zamířily k včelím úlům, prohlídly si plásty a dozvěděly se zajímavosti o včelách. Odpoledne si děti užily sportovní program. Večer si zahrály na skauty a uvařily na ohni kotlíkový guláš. Ve středu ráno na ně čekala stezka plná úkolů, ve které musely prokázat svoji schopnost pracovat jako tým a bojovat jeden za všechny a všichni za jednoho. Večer si tábornici zpříjemnili sledováním filmu. Předposlední den se děti vypravily na Hamerský domek. Velkým zpestřením tohoto dne, byla především hospodářská zvířata, se kterými v dnešní době běžně nepřijdou do styku. Na závěr prohlídky si děti i přes nepříznivé počasí, opekly buřty a vydaly se zpátky do tábora, kde na ně večer čekal nejtěžší úkol, a to překonat na stezce odvahy, svůj vlastní strach. Všechny děti obstály a za statečnost jim strašidélka připravila sladké odměny a památeční diplomy. Páteční ráno proběhl úklid, balení stanů a loučení se všemi účastníky.

Na závěr bychom rádi poděkovali městu Ostrov, Karlovy Vary, bez jejich finanční podpory bychom pobytovou akci nemohli realizovat. Naše další poděkování patří Zámku Valeč, jenž nám poskytnul prostory a zázemí, a také místnímu bio-statku a Hamerskému domku, za pestrý a zábavně naučný program pro děti.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI JSOU FINANCOVÁNY Z INDIVIDUÁLNÍHO  PROJEKTU  KARLOVARSKÉHO KRAJE -  "PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI II.“

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Veronika Kunstová & Jana Maxová, Terénní pracovnice