Precedentní rozhodnutí: smlouvy městských podniků nemohou být utajovány

Publikováno: 6. 3. 2014 Doba čtení: 2 minuty
Precedentní rozhodnutí: smlouvy městských podniků nemohou být utajovány
©

Plzeň (6.3.2014) - Soudní spor mezi Plzeňskými městskými dopravními podniky (PMDP) a obecně prospěšnou společností Člověk v tísni skončil vítezstvím nevládní organizace. Ta dopravní podnik v roce 2011 zažalovala poté, co jí PMDP opakovaně odmítly poskytnout smlouvu s advokátní kanceláří vymáhající pouty za jízdu na černo. Nejvyšší správní soud nyní definitivně potvrdil předchozí rozhodnutí Krajského soudu v Plzni a podnik musí utajovanou smlouvu poskytnout.

„Abychom zjistili, proč dopravní podnik tolik lpí na vymáhání nesporných pohledávek prostřednictvím drahé advokátní kanceláře a proč zarputile odmítá zasílat dlužníkům jakékoli upomínky, požádali jsme o poskytnutí smlouvy. Vedení podniku nám ji odmítlo vydat, proto jsme firmu v roce 2011 zažalovali“ vysvětluje začátek sporu ředitel plzeňské pobočky Člověka v tísni Aleš Kavalír.

Dopravní podnik = veřejná instituce

Krajský soud v Plzni po více než roce rozhodl, že úvaha obecně společnosti Člověk v tísni byla správná. Potvrdil, že dopravní podnik je veřejnou institucí ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, protože byl založen a je vlastněn městem, provozuje veřejnou službu – veřejnou dopravu a je dotován z veřejného rozpočtu města. Převažují u něj tedy znaky, které jsou s veřejnou institucí spojovány. Zástupci dopravního podniku ani po rozhodnutí krajského soudu žádosti o text smlouvy nevyhověli a obrátili se s kasační stížností na Nejvyšší správní soud. Nadále tvrdili, že podnik smlouvu poskytnout nemusí, protože jeho podnikání je soukromoprávního charakteru a smlouva podléhá obchodnímu tajemství. Tento postoj se ukázal jako neoprávněný. „Jedna věc je znění této konkrétní smlouvy, na kterou více než dva roky čekáme. Ještě důležitější ale je precedens, který výsledek našeho sporu zakládá. Věřím, že utajování podobných smluv už nebude dále udržitelné a to nejen u dopravních podniků ale i u dalších společností vlastněných městem,“ vysvětluje význam rozsudku Kavalír.    

PMDP čelily několik let kritice pracovníků Člověka v tísni, že své dlužníky nepřiměřeně ruinují. Štědré odměny advokátům vyháněly jejich dluh do výše, která udělenou pokutu několikanásobně převyšovala. Pod tíhou kritiky podnik nejprve začal zasílat upomínky mladistvým, později i dospělým. V lednu letošního roku pak od ožebračující praxe zcela ustoupil a začal své pohledávky vymáhat sám.

Příloha - Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které zároveň shrnuje argumenty obou stran a průběh celého sporu

Více v materiálu idnes: Dopravní podniky nesmí tajit smlouvu o vymáhání pokut, rozhodl soud

Další informace:
ales.kavalir@clovekvtisni.cz, tel.: 608 962 256
dalibor.hapl@clovekvtisni.cz, tel.: 739 320 308

Autor: ČvT