PŘEDCHÁZEJ PROBLÉMŮM S PENĚZI!

Publikováno: 13. 9. 2015 Doba čtení: 2 minuty
©

Přijďte se podívat na přednášku naší dluhové poradkyně Mgr. Moniky Vinklárkové.

 

Forma: přednáška (workshop)

Rozsah: 2x45min s přestávkou

Cílová skupina: senioři

Kdy: 20.10.2015

Místo: Dům s pečovatelskou službou

U Žebračky, 750 02 Přerov

 

Akce se uskuteční v rámci aktivit ke Dnům boje proti chudobě Olomouc/Přerov 2015.

 

Co je cílem přednášky?

I senioři se potýkají s finančními problémy. Naší snahou je zvýšit jejich finanční gramotnost.

V průběhu přednášky se účastníci naučí pracovat s vlastním příjmem, sestavit a dle okolností upravovat rozpočet, bezpečně se zadlužit a v neposlední řadě získají informace o rizicích spojených s dluhy a jejich vymáháním.

 

Lektor – Mgr. Monika Vinklárková – terénní sociální pracovník

Přednáškou vás provede sociální pracovnice, která své zkušenosti získala prostřednictvím přímé práce se zadluženými klienty. Součástí její práce je kromě předlužení i poskytování sociálně-právního poradenství v oblasti bydlení, práce, soc. dávek a rodinných vztahů.

V loňském roce lektorovala několik přednášek s dluhovou tématikou pro klienty z domova seniorů, z nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, Dětského domova, P-centra a mateřských center, azylových domů pro matky s dětmi, Rodinných center.

 

Náplň workshopu

Přednáška s krátkým úvodem bude rozdělena do dvou bloků. V prvním bloku se zaměříme na domácí rozpočet, ve druhém se budeme věnovat dluhové problematice

 

Závěr přednášky

Závěr bude věnovaný diskuzi a vlastním dotazům.

 

Kontakty

  • Mgr. Monika Vinklárková – terénní sociální pracovník

email: monika.vinklarkova@clovekvtisni.cz

mob.:  734 428 481

 

  • Člověk v tísni, o.p.s. – Komenského 15, 750 02  Přerov

web:    www.clovekvtisni.cz

tel.:     581 010 134

 

 

Autor: