Předškolní klub uzavírá další školní rok

Publikováno: 12. 7. 2016 Doba čtení: 2 minuty
Předškolní klub uzavírá další školní rok
© Foto: Magdalena Kudláčková

Během letošního školního roku docházelo do naší služby 13 dětí mezi 3. a 7. rokem věku. Většinu našich absolventů vysíláme dále do světa: dvě děti odcházejí do první třídy, pět dětí se rozejde do mateřských škol. Se čtyřmi se uvidíme v září, ale pevně věřím, že i ty se následující školní rok podaří zapsat do školek. 

Významným pomocníkem pro další vzdělávání dětí byly tzv. adaptační pobyty. Jedná se o pravidelnou docházku skupiny dětí z klubu do třídy ve spolupracující mateřské školce. Cílem je nenásilnou formou překlenout bariéry mezi našimi klienty a vzdělávací institucí, pomoci upevnit si konkrétní představu o tom, co docházka do školky obnáší a jaké jsou její výhody. Rodiče si mohou uvědomit, že celodenní péče o děti jim umožní najít si práci a plně připravit potomky na školní docházku. Děti pak uplatní a rozvinou vše, co jsme spolu trénovali celý rok.

Náš Předškolní klub Sezam měl velké štěstí na vstřícné pracovníky v MŠ Kytička. Dva roky jsme docházeli do třídy k paní učitelce Šárce Rainerové, na září máme již domluvené návazné návštěvy. V intervalu dvakrát měsíčně jsme se účastnili dopoledního programu se třídou Slunečnic. Ráno začalo společnou svačinou, dále jsme prošli řízenou aktivitou zakončenou hraním ve třídě či na zahradě.  Děti z klubu velmi rychle splynuly s prostředím běžné MŠ, které nás také přijalo spontánně a bez problémů. Jako bonus pak byly návštěvy malého divadélka Koloběžka a jejich tematických představení ke každému měsíci.  Měli jsme možnost poznat atmosféru velké skupiny, naučit se orientovat ve velkém prostoru, připravit se na to, jak to chodí v  „opravdické školce, škole“.  Rodiče byli právem hrdí na své potomky, kteří obstáli v této první zkoušce.

Na závěr chci popřát našim malým předškoláčkům dobrý start v novém prostředí, prima kamarády a laskavé paní učitelky, se kterými budou moci rozvíjet vše, co je baví a co dělají rádi!

Autor: Magdalena Kudláčková, pracovnice předškolního klubu

Související články