Prevence předluženosti ve věznicích

Publikováno: 26. 9. 2018 Doba čtení: 2 minuty
Prevence předluženosti ve věznicích
© Foto: archiv

V rámci projektu Na cestě, jsou od září 2016 realizovány semináře a individuální konzultace s dluhovou tématikou ve věznicích Liberec a Stráž pod Ralskem.

Semináře jsou strukturovány v blocích. Každý blok obsahuje tři semináře. První seminář je zaměřen na vznik dluhů. Seznámí posluchače s nejčastějšími oblastmi, ve kterých se může člověk zadlužit.

Druhý seminář se zabývá problematikou exekucí. Tento seminář je zaměřen na situace, kdy už byla zahájená exekuce. Posluchači se především dozví, jaká práva a povinnosti má povinný a exekutor, nebo jak se vypočítává zabavitelné částky ze mzdy.

Třetí seminář je zaměřen na způsoby obrany předluženosti, zejména je seminář zaměřen na institut oddlužení. Posluchači jsou seznámeni se základními podmínkami pro podání návrhu na povolení oddlužení. Dále jsou posluchačům představeny nejčastější mýty týkajících se oddlužení a tyto mýty jim jsou i následně vysvětleny. Ve třetím semináři jsou také posluchači seznámeni s okolnostmi, za kterých můžou podat odpor proti platebnímu rozkazu, či za jakých podmínek je možné zastavit, již probíhající, exekuci.

V obou věznicích bylo celkem provedeno 32 seminářů. Každý seminář průměrně navštívilo 10 posluchačů.

V rámci projektu Na cestě jsou ve věznicích poskytovány individuální konzultace se zájemci, kteří by rádi řešili svou konkrétní situaci. Nejčastější zakázkou je mapování závazků, během kterých dluhový poradce radí klientovi, jak a kde si má pořídit podklady ke svým závazkům. Další častou zakázkou je slučování či zastavování exekucí.

Zájemci o službu se ale na poradce obrací i s různými jinými požadavky. Mimo jiné bylo řešené získání pracovního příslibu, vydání kopie výučního listu či byly vysvětleny následky přijatého dědictví v dědickém řízení.

Celkem proběhlo více než 500 individuálních konzultací s více než 200 klienty či zájemci o službu.

Autor: Jan Skoumal