Prezentace služeb organizace Člověk v tísni v Ostrově

Publikováno: 21. 12. 2016 Doba čtení: 2 minuty
Prezentace služeb organizace Člověk v tísni v Ostrově
© Foto: ČvT, pobočka Karlovy Vary

Dne 7. 12. 2016 od 12 do 16 hod proběhl na městském úřadě v Ostrově interaktivní den sociálních služeb, kterého se zúčastnili i zástupci Člověka v tísni za lokalitu Ostrov. Prezentovali jsme služby, které zde nabízíme, tedy terénní programy a možnost nechat si vypočítat, zda osoby dosáhnout na oddlužení a nechat si vysvětlit náležitosti a podmínky ke splnění insolvenčního návrhu. Dále sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kde bylo možno si nechat zjistit životní minimum rodiny a zda osoby dosáhnou na sociální dávky. Také jsme prezentovali nově se rozbíhající projekt Na Cestě, který se zaměřuje na osoby s trestní minulostí, a zde jsme nabízeli možnost zjistit, jaké jsou náklady státu versus výdaje. Tyto služby byly prezentovány ústní formou, interaktivně na tabuli a také prostřednictvím infoletáků, kde jsou služby vysvětleny. Touto cestou došlo i k prezentaci služby podpora vzdělávání a volnočasových aktivit.

Tento den byl určen pro veřejnost, která si mohla také vyzkoušet chůzi s bílou holí, simulační brýle pro oční vady, jízdu na invalidním vozíku nebo si nechat změřit hladinu cukru v krvi, cholesterol nebo krevní tlak.

Největší zájem byl jeven o výpočet životního minima a zjištění, zda mají rodiny možnost dosáhnout na sociální dávky a v případě dávky jakého druhu. Jedna z prvních otázek se týkala využití sociálních dávek, kdy svobodná matka se dvěma nezletilýma dětma žádala vysvětlení, zda dosáhne na čerpání těchto dávek. Byl ji vysvětlen sociální systém a státní sociální podpora a také hmotná nouze. Vypočítáno životní minimum a byly ji doporučeny kroky, které povedou k získání příspěvku na bydlení, přídavků na děti a možná také k doplatku na bydlení. Doporučena byla návštěva úřadu práce, kde tyto výpočty zjistí pracovnice přesněji a došlo k předání kontaktů na naše pracovníky, kteří ji s těmito kroky rádi v případě zájmu pomohou.

Velký zájem byl jeven také o nový projekt Na Cestě, o který se zajímali asistenti prevence kriminality. Zajímalo je, jak se pracuje s klienty přímo ve věznicích, také jaké služby jim nabízíme. Zda je možnost s klienty nadále spolupracovat i po propuštění z výkonu trestu. A vysvětlovali jsme, jak funguje dluhové poradenství v rámci projektu. Také jsme byli kontaktování kurátory pro mládež, kteří nám nabídli součinnost, a došlo k výměně kontaktů. Zájem projevila i vedoucí bakalářské práce na téma vězni a vězeňství a byli jsme požádáni, zda je možnost so domluvit jednorázovou schůzku s její svěřenkyní a podat základní informace o projektu.

Cílem tohoto dne bylo informovat veřejnost v Ostrově o dostupnosti a zasíťování služeb, které je zde poskytováno. Tato prezentace je zájmem komunitního plánování sociálních služeb na Ostrovsku jako takových, jak směrem k veřejnosti, tak i mezi institucemi, jako jsou školy, školky, úřady, obvodní oddělení PČR, městská policie, neziskové organizace a další.

Služba „Terénní programy“ a „Sociálně aktivizační služby“ jsou financovány z prostředků Karlovarského kraje.

Projekt „Na cestě“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt „K.O.Z.A.“ je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Autor: Soňa Radakovičová, Dluhový poradce projektu "Na Cestě"