Příběh paní Karly

Publikováno: 12. 10. 2016 Doba čtení: 5 minut
Příběh paní Karly
© ČvT archiv

S paní Karlou jsem se seznámil před dva a půl rokem.  Bylo to po jejím návratu z nemocnice kde, absolvovala náročnou operaci. Podstoupila operaci mozku, která jí zachránila život. Paní Karla (dále již jen paní K.) mě vyhledala na doporučení své rodiny. Již dříve jsme dali dobrou radu jednomu z členů rodiny a ta mu pomohla vyřešit problém.

Paní K. byla po operaci uznána invalidita třetího stupně. Což je plný invalidní důchod. Uznán byl pokles pracovních schopností o 80%. I po operaci mívá silné bolesti a není schopna ani běžných domácích prací. Velké překvapení však pro ni bylo, že jí nebyl uznán nárok na výplatu důchodu. Dostala sice rozhodnutí z úřadu, ale tomu nerozuměla. Snažila se po telefonu ověřit, zda nedošlo k chybě, ale bylo ji sděleno, že rozhodnutí je správné a vysvětlení proč tak tomu tak je, najde v dopise, který jí byl odeslán.

Terénní pracovník s klientkou přečetl dopis. Aby paní K. měla nárok na výplatu invalidního důchodu, musela by mít uznáno za posledních dvacet let minimálně deset let pojištění. Z dopisu vyplývalo, že má uznáno pouze necelých sedm let. Tuto skutečnost jsem s klientkou probral. Paní K. pracovala v různých firmách v okolí. Také však velmi často byla nemocná, což vedlo k častým změnám zaměstnání. Když neměla práci tak se hlásila na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Abychom zjistili, kde se nám „ztratily“ roky, požádali jsme telefonicky o zaslání osobního listu důchodového pojištění Českou Správu Sociálního Zabezpečení (dále jen ČSSZ). Výpis přišel, překvapivě rychle, do týdne. Z výpisu bylo jasně vidět střídání zaměstnání a evidence na úřadu práce. Našli jsme však i mnoho míst kde paní K. nebylo placeno pojištění nikým. Tyto úseky jsem paní K. vypsal. Jednalo se i o období několika let. Domluvili jsme se, že do další schůzky se pokusí si doma s rodinou vzpomenout, na to kde byla zaměstnána. Také se pokusí dohledat staré smlouvy nebo výplatní pásky. Na další schůzce se nám podařilo doplnit částečně chybějící části. Několika denní úseky vznikly, když klientka přecházela z jedné práce do druhé. Přišlo ji zbytečné se hlásit na pár dnů. Šlo vždy jen o jeden či dva týdny, ale v průběhu let se to na sčítalo na téměř půl roku. Další rok vznikl tím, že klientka byla sankčně dvakrát po půl roce vyřazena z evidence úřadu práce. Nedorazila kvůli nemoci na schůzku.

Paní K. také mnoho let pracovala v sousedním městě jako pomocná síla v kuchyni jedné restaurace. Toto období nemá započítáno. Pracovala tam asi tři roky. A smlouvu, už nemá a ani si nevzpomíná na jméno majitele, jelikož se majitelé podniku stále měnili. Dalším zaměstnáním kde dlouho pracovala, byla pekárna. Tam chodila pomáhat hlavně na noční. Pekárna však zkrachovala. Smlouvu také již nemá. Pracovala tam asi dva roky.

Zavolali jsme s paní K. na ČSSZ, kde jsme se snažily zjistit, proč nemá tyto zaměstnání započítané. Odpovědí bylo, že za klientku zaměstnavatel povinné poplatky neplatil. Pokud však doložíme doklady, o tom, že tam pracovala, bude ČSSZ požadovat po firmě o doplacení a jí bude odpracovaná doba započítána. Potřebné doklady jsou pracovní smlouva, kde bude uvedeno od kdy do kdy pracovala nebo alespoň výplatní pásky. Pokud je nemá, tak alespoň jméno firmy či identifikační číslo osoby (IČO) a paní nám alespoň pomůže firmu dohledat, aby si tam klientka doklady vyžádala.

Další možností která je možná, je dokoupení chybějících let. V jednom roce lze však dokoupit pouze jeden další rok. Nejde naráz koupit 10 let. Smlouvy, které paní K. donesla, byly z období před operací. Jednalo se o různé pomocné a úklidové práce. Nejednalo se však o klasické pracovní smlouvy, ale o dohody o provedení práce (dále již jen DPP) a dohody o provedení činnosti (dále již jen DPČ). Zeptal jsem se klientky, když pracovala na tyto smlouvy, zda si platila pojištění. Z počátku prý ne, ale pak jí z pojišťovny přišel dopis, kde byla upozorněna, že je dlužníkem. Dluh po splátkách splatila. Poté, již platila pravidelně.

Vysvětlil jsem paní K., že jsou dvě pojištění jedno zdravotní a druhé sociální. Z toho se pak počítá důchod. Pokud někde pracuje nebo je v evidenci úřadu práce, tak je obě placeno automaticky. Dluh, který uhradila, byl za zdravotní pojištění. Tam je platba povinná. K placení sociální pojištění není povinné. Tím, že pracovala na DDP a DPČ a měla velmi nízkým příjem, měla si platit pojištění sama. Na mou otázku, proč nezůstala v evidenci úřadu práce, když na smlouvy vydělávala tak málo odpověděla, že jí bylo řečeno, že pokud pracuje tak stejně nic nedostane a raději se odhlásila.

V současné době paní K. pobírá od úřadu práce pouze příspěvek na živobytí. Bývalé zaměstnavatele se ji nepodařilo dohledat. Nyní pomalu uplynula doba, kdy si znovu zkusí požádat o invalidní důchod.

Poučení na závěr zní, pokud někde nově pracujete tak si po čase ověřte, zda za Vás je placeno zdravotní a sociální pojištění. Každý rok dostanete od účetní evidenční list důchodového pojištění za předchozí rok. Schovávejte si ho společně s pracovní smlouvou. Pokud pracujete na dohody, zjistěte si, zda je odvedeno sociální a zdravotní pojištění, do určité částky není odváděno. Když skončíte v práci, jděte se evidovat na úřad práce co nejdříve.

Služba terénní programy je financovaná z dotace Karlovarského kraje.

Autor: Richard Kubíček, Terénní sociální pracovník

Související články