Individuální poradenství v Karlových Varech

Karlovarský kraj: Individuální poradenství

© Foto: Archiv ČvT

Terénní programy poskytujeme v Karlových Varech, Sokolově, Kraslicích a Chodově. 

Posláním je vyhledávání, motivace a podpora jednotlivcům dlouhodobě žijícím v obtížné sociální situaci, která je vylučuje z běžné společnosti. Jeho základem je terénní sociální práce. Tato služba je poskytována osobám, které nemají dovednosti a prostředky si pomoci samy. Směřuje k tomu, aby dokázaly problémy samy identifikovat, zvládly je řešit vlastními silami a lépe se orientovali v oblasti svých práv a povinností.

Klient se vždy v maximální možné míře podílí na řešení své situace. Součástí služby není poskytování finančních prostředků nebo materiální podpory. Služba je bezplatná, spolupráce probíhá nejčastěji v přímo v domácnosti klienta.

Cílem služby je návrat ohroženého člověka do běžného života. Naši pracovníci nejčastěji řeší problémy související s bydlením, zaměstnáním, pomáhají při komunikaci s úřady, soukromými firmami, školami, zaměstnavateli apod.

Bližší informace naleznete v dokumentu Veřejný závazek TP Karlovarsko.

Odborné sociální poradenství poskytujeme v Karlových Varech, Ostrově, Chodově, Sokolově a Chebu. 

Posláním služby je motivace, pomoc a podpora osobám v obtížné životní (sociální) situaci, která je ohrožuje vyloučením nebo vylučuje z běžné společnosti. Služba je poskytována osobám, které nemají informace, dovednosti a prostředky si pomoci sami. Směřuje k tomu, aby dokázali obtížnou životní situaci identifikovat, nalezli její řešení, dokázali ji řešit vlastními silami a lépe se orientovali ve svých právech a povinnostech.

Činnosti a kroky směřující k řešení klientova problému, jsou vykonávány s jeho vědomím, klient se podílí na řešení své situace v maximální možné míře. Součástí služby není poskytování finančních prostředků nebo materiální podpory. Služba je bezplatná, spolupráce probíhá ambulantně v konzultační místnosti odborného poradce.

Služba je určena osobám starším 16 let z Karlovarského kraje v obtížné životní (sociální) situaci, která je ohrožuje vyloučením nebo vylučuje z běžné společnosti. Služba je poskytována osobám, které nemají informace, dovednosti a prostředky si pomoci sami.

Tyto osoby se nejčastěji potýkají s: nedostatkem vědomostí a dovedností k řešení obtížné situace, nevyhovujícím nebo nestabilním bydlením, nezaměstnaností, nízkou uplatnitelností na trhu práce, předlužeností, nízkou finanční gramotností – mají problém porozumět následkům svých rozhodnutí ve finanční oblasti, sociálním znevýhodněním z důvodu předsudků, sociálně patologickými jevy v rodině, nepřítomností osob v rodině nebo okolí, které by uměly/mohly v obtížné situaci pomoci, důsledky protiprávního jednání.

Bližší informace naleznete v dokumentu Veřejný závazek OSP Karlovy Vary.


Celý text Méně textu

Jak dále pomáháme