Pro děti a s dětmi. Navázali jsme spolupráci se sokolovskou ZŠ, pomáháme s učením dětí z pěstounských rodin

Publikováno: 25. 1. 2022 Doba čtení: 3 minuty
Pro děti a s dětmi. Navázali jsme spolupráci se sokolovskou ZŠ, pomáháme s učením dětí z pěstounských rodin
© Foto: cvt

Karlovarsko patří mezi kraje, ve kterých probíhá projekt organizace Člověk v tísni Pro děti s dětmi. Jeho cílem je zavedení a ověření nových metod podpory ohrožených dětí ve venkovských sociálně vyloučených lokalitách. Konkrétně v Karlovarském kraji projekt probíhá na Chodovsku a Sokolovsku. V Sokolově díky němu spolupracujeme s ZŠ Pionýrů či pomáháme dětem z pěstounských rodin. I přes složité podmínky vyplývající z nemožnosti osobních kontaktů se tak podařilo zabránit, aby děti musely opakovat ročník, některé se dokonce hlásí na střední školu.

Projekt se zaměřuje na prevenci nárůstu školního neúspěchu u dětí, které žijí ve venkovských sociálně vyloučených lokalitách. Soustředí se zejména na včasnou identifikaci ohrožení dítěte a vytvoření individuálního plánu jeho podpory. „Prostřednictvím cílené podpory, postavené na silných stránkách dítěte, rodiny a nejbližšího okolí, poskytujeme dlouhodobou pomoc při naplňování práv dítěte na rozvoj a vzdělání. V rámci této podpory zavádíme a pilotně ověřujeme inovativní metody práce. Jde o nový nástroj pro mapování potřeb a case management zaměřený na zapojení aktérů z prostředí sociální práce a školství na úrovni jednotlivých klientských případů,“ říká Michaela Kučerová, z organizace Člověk v tísni.

Nejsložitější to mají nejmladší děti

V Karlovarském kraji se v průběhu projektu mimo jiné podařilo navázat kontakt se ZŠ Pionýrů v Sokolově. Naši pracovníci jsou v kontaktu s několika dětmi z této školy, jejich rodinami i pedagogy. Komunikace mezi rodinou a školou byla intenzivní obzvlášť v době online výuky. „V této době jsme také navázali spolupráci s organizacemi, které doprovází pěstouny. Podpora dětí byla pro některé z nich náročná, protože se často jedná o prarodiče, kteří neuměli s online výukou a zadanými úkoly dětem pomoct. Tato spolupráce přesahuje i do dnešního dne,“ říká Alžběta Pospíšilová, koordinátorka vzdělávacích služeb organizace Člověk v tísni v Karlovarském kraji. Příkladem této spolupráce může být rodina pěstounů, právě prarodičů, kde s pomocí dobrovolníka probíhá doučování jejich vnuka. Toto doučování začalo během online výuky a trvá do dneška. Chlapec se nyní připravuje na přijímací řízení na střední odborné učiliště.

Mapování potřeb dětí je vzhledem k omezeným možnostem osobního kontaktu složité. „To se týká především mladších dětí. Děti z 1. stupně ZŠ, které doučujeme, mají potíže se čtením, porozuměním textu, ale i s hodnotami číslic a rozpoznáváním, co je větší, menší, víc a méně. Kvůli tomu nebyly schopné samy adekvátně vyplnit mapovací dotazník, a to ani při vzdálené podpoře našich pracovníků. Za současné situace proto budeme v mapování pokračovat u starších dětí,“ říká Alžběta Pospíšilová. Velmi pozitivně naopak hodnotí komunikaci se základními školami, díky které se daří vytipovat děti a rodiny, které podporu vzdělávání potřebují. Větší poptávka po podpoře dětí se podle ní začala objevovat i ze strany pedagogicko-psychologických poraden.

„To, že nebylo možné děti doučovat offline, se velmi podepsalo na jejich vědomostech a dovednostech, což se opět nejvíce týká těch nejmenších. Je třeba si uvědomit, že se bavíme o dětech, které žijí v absolutně nevyhovujících podmínkách, kde není výjimkou výskyt štěnic či svrabu. Děti jsou navíc často využívány k hlídání menších sourozenců či obstarávání domácnosti. Přesto všechno se podařilo zabránit, a to i díky vytrvalé práci našich dobrovolníků a pracovníků, aby tyto děti propadly a musely opakovat ročník. To považujeme nejen za úspěch, ale v rámci současné situace i za maximum možného,“ uzavírá Alžběta Pospíšílová.

Kontakt: 

  • Michaela Kučerová, 778 409 243, michaela.kucerova@clovekvtisni.cz 
  • Alžběta Pospíšilová, 777 782 080, alzbeta.pospisilova@clovekvtisni.cz


Projekt „Pro děti a s dětmi. Zavedení a ověření nových metod podpory ohrožených dětí ve venkovských sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského, Plzeňského, Libereckého a Olomouckého“ CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011448 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR


Autor: čvt

Související články