Prohlášení Fóra nevládních organizací k eskalaci situace v Idlibu na severozápadě Sýrie

Publikováno: 16. 10. 2023 Doba čtení: 3 minuty
Wardeh, 72 let, z provincie Idleb v severozápadní Sýrii.
© Foto: ČvT

Dnes je to přesně týden od začátku pokračující eskalace útoků v severozápadní Sýrii. Fórum nevládních organizací znovu odsuzuje válečné útoky na civilní obyvatelstvo a naléhavě vyzývá všechny strany konfliktu, aby okamžitě ukončily nepřátelské akce, včetně činností, které ohrožují přístup lidí k bezpečnému přístřeší a základním službám, včetně potravin, vody, zdravotnictví a vzdělávání. Přímé nebo nerozlišující útoky na civilní obyvatelstvo a civilní infrastrukturu jsou hrubým porušením mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva v oblasti lidských práv. 

Doposud bylo zabito téměř 50 civilistů, včetně 9 dětí. Zraněno bylo 213 osob, z toho 69 dětí a 41 žen. Byla zasažena kritická infrastruktura, což omezuje přístup k základním službám a způsobuje další zhoršení humanitárních podmínek v regionu. Ten trpí více než 12 let trvající válkou, ničivými zemětřeseními, epidemiemi nemocí, hospodářskými otřesy a rozsáhlým vysídlováním. S blížící se zimou a novou vlnou vysídlení se stávající humanitární potřeby ještě prohloubí, a to v situaci, kdy se financování humanitární pomoci snižuje a plán humanitární pomoci (HRP) je již nyní podfinancován ze 72 %. 

Nárůst nepřátelských akcí donutil mnoho humanitárních organizací pozastavit činnost. To omezilo poskytování humanitární pomoci 4,4 milionu obyvatel, z nichž 90 % je na pomoci závislých, pokud jde o přežití. Omezena je i schopnost humanitárních organizací reagovat na potřeby způsobené nejnovější eskalací. Útoky na klíčovou civilní infrastrukturu, jako je centrální elektrárna v Idlibu, navíc donutily zdravotnická zařízení ve městě spoléhat se výhradně na generátory, čímž se vyčerpaly jejich zásoby paliva. 

Doposud bylo zasaženo více než 61 oblastí v severozápadní Sýrii. Kromě útoků na humanitární pracovníky a zařízení bylo terčem útoků nejméně 15 zdravotnických zařízení, 11 škol, 7 táborů pro vnitřně vysídlené obyvatele, několik mešit a tržišť. Humanitární organizace hlásí používání zápalných zbraní a kazetové munice proti civilistům a civilní infrastruktuře, což je v příkrém rozporu s mezinárodním humanitárním právem a mezinárodním právem v oblasti lidských práv. Používání těchto zbraní v obydlených oblastech představuje vážné ohrožení životů Syřanů, zejména dětí, a současně výrazně omezuje přístup humanitárních pracovníků k postiženým komunitám, které akutně potřebují základní služby. Kromě toho budou zbytky takové munice nadále ohrožovat životy, vyvolávat další vysídlování a omezovat přístup ke službám a zdrojům obživy ještě dlouho po ukončení nepřátelských akcí. 

Bezprostředně po eskalaci konfliktu nemohlo více než 400 000 studentů navštěvovat školu poté, co úřady v rámci bezpečnostních opatření až do odvolání pozastavily vzdělávací aktivity, více než 2 miliony civilistů již nemají přístup k lékařskému ošetření kvůli pozastavení provozu zdravotnických zařízení. Útoky navíc vyvolaly vysídlení více než 25 000 osob, z nichž většina má několikanásobné vysídlení již za sebou. Vysídlené rodiny zoufale potřebují potraviny, čistou vodu, bezpečné přístřeší a zdravotní péči. 

Vyzýváme institucionální dárce, aby podpořili humanitární organizace a reagovali na potřeby způsobené poslední eskalací. 

Vyzýváme mezinárodní společenství a Organizaci spojených národů, aby přijaly účinná a kolektivní opatření k zajištění toho, aby strany konfliktu okamžitě ukončily útoky na civilní obyvatelstvo a dodržovaly své závazky vyplývající z mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva o lidských právech, aby chránily civilní obyvatelstvo, civilní infrastrukturu a zajistily bezpečný a neomezený přístup humanitárních pracovníků do postižených oblastí, a aby byly zavedeny mechanismy pro přičítání viny, odpovědnost a byly učiněny právní kroky.

Autor: NGO Forum

Související články