PROHLÁŠENÍ NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ K NEOBNOVENÍ REZOLUCE OSN O PŘESHRANIČNÍ POMOCI SMĚŘUJÍCÍ DO SÝRIE

Publikováno: 9. 7. 2022 Doba čtení: 2 minuty
PROHLÁŠENÍ NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ K NEOBNOVENÍ REZOLUCE OSN O PŘESHRANIČNÍ POMOCI SMĚŘUJÍCÍ DO SÝRIE
© Foto: PIN

Syrské regionální fórum nevládních organizací (SIRF) a Fórum nevládních organizací pro severozápadní Sýrii co nejdůrazněji odsuzují skutečnost, že Rada bezpečnosti OSN neschválila rezoluci, která by zajistila, aby se k milionům lidí v severozápadní Sýrii nadále dostávala humanitární pomoc. Členové Rady bezpečnosti OSN upřednostnili politiku před životy syrských civilistů, většinou dětí a žen, jež naléhavě potřebují životně důležitou pomoc. Rada bezpečnosti OSN má nyní pouhý den na to, aby se znovu sešla a přijala novou rezoluci, než 10. července 2022 vyprší platnost stávajícího přeshraničního povolení.

V severozápadní Sýrii je 93 % obyvatel závislých na humanitární pomoci. Přeshraniční pomoc OSN v současnosti každý měsíc obslouží 2,4 milionu lidí, což je téměř 60 % z celkového počtu 4,1 milionu lidí v nouzi. Včerejší selhání Rady bezpečnosti, která se nezastala syrských dětí a rodin, ohrožuje životy milionů Syřanů.

Omezování pomoci Syřanům v době, kdy jsou jejich humanitární potřeby na vrcholu, jednoduše nemá opodstatnění. Dostat se ke všem Syřanům v nouzi nejpřímějšími cestami není politická volba, ale humanitární imperativ. 

Každý rok se snižuje schopnost humanitárních organizací, včetně syrských nevládních organizací, poskytovat pomoc tam, kde je jí zapotřebí. V roce 2014 existovaly čtyři hraniční přechody, které pomohly zajistit, aby se k Syřanům v nouzi dostaly potraviny, přístřeší, voda, ochrana, kritické lékařské služby a další životně důležitá pomoc. V důsledku rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN, a pokud nebude schválena další rezoluce, nebudou do pondělí navzdory vyšším humanitárním potřebám existovat žádné hraniční přechody.

Omezování pomoci Syřanům v době, kdy jsou humanitární potřeby na vrcholu, jednoduše nemá žádné opodstatnění. Dostat se ke všem Syřanům v nouzi nejpřímějšími cestami není politická volba, ale humanitární imperativ. Úkolem Rady bezpečnosti je chránit civilisty, nikoli být přímou příčinou utrpení a ztrát na životech.

Nevládní organizace naléhavě vyzývají Radu bezpečnosti, aby se znovu sešla a schválila přeshraniční humanitární pomoc pod vedením OSN na dobu minimálně 12 měsíců s cílem odvrátit hrozící katastrofu, které se však dá zcela jistě předejít zabránit.

Autor: PIN

Související články