Projevy nenávisti v online a offline prostoru. Co nám říkají o nás samotných?

Publikováno: 16. 2. 2016 Doba čtení: 1 minuta
Projevy nenávisti v online a offline prostoru. Co nám říkají o nás samotných?
© Foto: ČvT archiv

Co jsou to projevy nenávisti?

Jak se v online i offline prostoru projevují?

Co nám říkají o naší společnosti?

Souvisí nějak s občanskou angažovaností?

Přijďte s námi debatovat v pondělí 29. února v 19 hodin do kavárny Langhans – Centrum Člověka v tísni.

Hosty diskuse budou Matouš Hrdina, doktorand na IKSŽ FSV UK, zabývající se výzkumem transformace politické komunikace na internetu, Jan Krajhanzl, sociální psycholog a pedagog zabývající se občanskou angažovaností a sociolog Václav Štětka, který se zabývá politickou participací v prostředí sociálních sítí.

Vstup zdarma 

Adresa: Langhans – Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1.

Akce probíhá v rámci projektu "Podpora tolerantní společnosti v reálném i virtuálním prostoru". Podpořeno grantem
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v ramci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Autor: ČvT

Související články