Dopady války i pandemie: pomáháme lidem v Arménii vyrovnat se s jejich obavami

Publikováno: 10. 5. 2022 Doba čtení: 2 minuty
Dopady války i pandemie: pomáháme lidem v Arménii vyrovnat se s jejich obavami
© Tereza Hronová

Pandemie COVID-19 výrazným způsobem ovlivnila vnímání reality. Do mnoha životů přinesla především nejistotu, kvůli které bylo pro velké množství lidí složité si vytyčit dlouhodobé cíle. Tato situace vyústila v množství socio-psychologických problémů jak u dětí, tak dospělých. V Arménii tento problém ještě více zkomplikoval konflikt v Náhorním Karabachu, jež znovu propuknul v roce 2020.

Mnoho lidí v Arménii potřebovalo naléhavě psychologickou pomoc, která by jim pomohla vyrovnat se s dopady pandemie, ale i probíhajícím konfliktem. I proto se Pahapan Development Foudation snaží zajistit dlouhodobou socio-ekonomickou podporu ohrožených skupin ve snaze zmírnit dopady pandemie a konfliktu. Tento projekt je součástí Programu Solidarity v souvislosti s pandemií COVID-19 s názvem "Zavedení systému psychologické pomoci pandemií a válkou ohroženým skupinám v regionu Tavush". Díky finančním prostředkům Evropské unie a úsilí Člověka v tísni bylo možné projekt uskutečnit.

Projekt byl realizován v arménském regionu Tavush – oblasti nejvíce zasažené válkou. Tavush bývá vystaven pravidelnému ostřelování a útokům na civilní obyvatelstvo, což vytváří atmosféru strachu a neustálého nebezpečí. Tento poradenský program krizové intervence spojil úsilí Pahapan Development Foundation s konsorciem organizací Bridge of Hope, Apaga Centre for Psychology a Tegh Foundation, aby bylo možné podpořit ohrožené osoby.

Socio-psychologická pomoc byla poskytnuta celkem 2300 lidem. Přibližně 1940 osob zasažených válkou absolvovalo odborný socio-psychologický výcvik a supervizi a dalším 249 dospívajícím a dětem s postižením byla poskytnuta psychologická podpora. Dohromady 60 psychologů a 22 učitelů prošlo odborným výcvikem přímo na pracovišti a vyzkoušelo si mentoring.


Inga Harutyunyan, výkonná ředitelka Pahapan Development Foundation, věří, že je "tento program velkým krokem k zavedení modelového systému poskytování psychosociálních služeb v Arménii." A zároveň je přesvědčená, že může být přínosný nejen pro region Tavush, ale také pro další oblasti země.

Psychologická podpora byla přínosná především pro děti žijící ve vesnicích poblíž válečné fronty. Díky nejrůznějším vnitřním i venkovním aktivitám, mohly vyjádřit své pocity, emoce a obavy. Některým z nich se podařilo s traumaty vyrovnat prostřednictvím malování nebo vyrábění, jiným dětem pomohlo promluvit si o svých pocitech a obavách s ostatními vrstevníky.

Psycholog Nare Grigoryan říká, že pro děti bylo zábavné účastnit se všech těchto psychologických sezení, protože se dozvěděly o strachu a mohly samy najít řešení vlastních obav. „Každá skupinka dětí napsala pohádku a na základě tohoto příběhu poté vymyslela písničku. Tu jsme zremixovali s různými zvukovými efekty,“ říká Nare. V rámci projektu byla uspořádána výstava výtvarných prací, která sloužila jako ukázka toho, čeho děti během tréninku dosáhly.

Tato socio-psychologická pomoc, podpora vzdělávání, služeb, odborné praxe či mentorování byly jedním ze způsobů, jak překonat v regionu Tavuš dopady pandemie Covid-19, ale také důsledky války v Náhorním Krabachu. Ta zasáhla oblast v roce 2020. Výše zmíněné metody pomoci mohou být v budoucnu aplikovány i v dalších částech Arménie.

Autor: Elma Vardanyan

Související články