Reagujeme na potřeby arménského obyvatelstva postiženého konfliktem

Publikováno: 26. 1. 2022 Doba čtení: 4 minuty
Reagujeme na potřeby arménského obyvatelstva postiženého konfliktem
© Foto: Tereza Hronová

Společnost Člověk v tísni ve spolupráci s organizací ACTED, Arménskou asociací sociálních pracovníků (AASW) a organizací Mission Armenia zahájila projekt s názvem Relief and Early Recovery for People Affected by Conflict in Armenia (REACT), který je financován z prostředků humanitární pomoci Evropské unie. Cílem projektu REACT je poskytnout pomoc více než 17 000 vysídleným osobám v zemi.

Tento projekt se zaměřuje především na integraci a pomoc vnitřně vysídleným lidem. Celkový rozpočet projektu REACT činí více než 2,5 milionu eur.

Člověk v tísni pomáhá 500 nejzranitelnějším rodinám v regionech Syunik, Armavir, Ararat, Kotayk a Vayots Dzor, které dostávají především ekologické brikety na topení – mnohé z nich uprchly před boji v sousedním Náhorním Karabachu. Dalším 2 000 rodinám pomáhá s platbami za komunální služby. Výběr a identifikace příjemců pomoci probíhá v úzké spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí Arménské republiky a místními obcemi. Příjemci jsou vybíráni na základě posouzení potřeb a kritérií zranitelnosti.

"Jsme rádi, že díky trvalé humanitární podpoře Evropské unie můžeme pracovat na integraci vysídlených osob v Arménii, což přinese arménské ekonomice dlouhodobý pozitivní dopad," říká Petr Drbohlav, regionální ředitel PIN pro Východní partnerství a Balkán.

V rámci pomoci vysídleným osobám v postižených regionech realizuje Člověk v tísni odborné vzdělávací kurzy programování, cukrářství, krejčovství, kadeřnictví a dalších profesí, díky nim jsou schopní si najít práci a začlenit se do společnosti. Během projektu se 1 500 lidí zúčastní kurzu kariérního poradenství, během kterého můžou odhalit své nedostatky v profesních zkušenostech, získají dovednosti v oblasti, jako je psaní životopisu, navazování kontaktů, poradenství a vedení pohovorů. Kromě toho 1 000 uchazečů absolvuje odborné profesní školení a 700 dalších obdrží sady pro zajištění obživy, které jim pomohou nastartovat podnikání.

"Kromě zvýšení zaměstnatelnosti pomáhá REACT rozšířit povědomí o výhodách odborného vzdělávání, a zároveň snižuje odlesňování tím, že propaguje recyklované brikety jako alternativní způsob vytápění," říká Drbohlav.

"Více než rok po konfliktu se mnoho postižených lidí stále nachází v mimořádně zranitelném postavení a jen těžko hledají zdroje, aby udrželi své rodiny v teple a zdraví. Jejich zoufalou situaci ještě zhoršuje krutá zima a pandemie koronaviru. EU poskytuje podporu obyvatelům postiženým konfliktem, aby i ti nejpotřebnější přečkali zimu,“ říká velvyslankyně Andrea Wiktorinová, vedoucí delegace EU v Arménii.

Další součástí projektu REACT je provozování sedmi bezpečných míst pro děti v regionu, která Člověk v tísni zřídil v roce 2020 za finanční podpory USAID a Klubu přátel Člověka v tísni. Díky pokračující podpoře ze zdrojů humanitární pomoci EU se přibližně 400 místních a vysídlených dětí má možnost účastnit volnočasových aktivit, nejrůznějších kulturních a poznávacích akcí a hrát si se svými vrstevníky. Rodiče se pravidelně podílí na sezení určených ke snížení stresu prostřednictvím rozhovorů s vyškoleným terapeutem.

Od vypuknutí konfliktu v Náhorním Karabachu podporuje PIN tisíce lidí, kteří uprchli do bezpečí v Arménii. V roce 2020 pomohl Člověk v tísni za finančními podpory Evropské unie zásobit 2000 osob a 500 vysídlených domácností briketami na topení a ulevil více než 4200 domácnostem s platbami za komunální služby na nadcházející sezónu.

O PARTNERECH KONSORCIA

ACTED poskytuje poukázky na oblečení, obuv a potraviny, aby umožnila 6 800 osobám postiženým konfliktem v Arménii zajistit jejich základní potřeby. ACTED rovněž navrhuje systém správy doporučení pro partnery konsorcia, který usnadňuje, usměrňuje, a sleduje jednotlivá doporučení a pomáhá příjemcům projektu v přístupu k příslušným službám. ACTED navrhuje podobný systém i pro Jednotnou sociální službu arménského ministerstva práce a sociálních věcí.

Projekt AASW si klade za cíl podpořit odolnost více než 1 500 lidí zasažených konfliktem v pěti arménských regionech (Sjunik, Vajots Dzor, Gegharkunik, Tavuš a Kotajak) a v Jerevanu prostřednictvím poskytování psychosociální podpory a služeb, mobilizace a integrace. V rámci projektu REACT, AASW zřídí a zmodernizuje dalších devět míst vhodných pro rodiny a děti ve výše uvedených regionech, aby usnadnila začlenění a příležitosti k integraci vysídlených osob.

V neposlední řadě Člověk v tísni v Arménii poskytuje podporu a služby s cílem zlepšit odolnost a sociální ochranu nejzranitelnějších osob postižených konfliktem v Náhorním Karabachu, kteří pobývají v regionech Armavir, Lori a Širak. Dále zajišťuje těmto lidem psychosociální a právní podporu, kdy v rámci projektu REACT obdrží pomoc celkem 1 150 vysídlených osob. Mise v Arménii rovněž provádí advokační činnost na komunitní i národní úrovni se záměrem pomoci vysídleným osobám postiženým konfliktem z Náhorního Karabachu v přístupu ke státním podpoře.Autor: PIN

Související články