Retrostipendia

Publikováno: 18. 10. 2016 Doba čtení: 2 minuty
Retrostipendia
© Foto: ČvT archiv

Člověk v tísni za podpory nadace Albatros nabízí stipendium až 12 000,- Kč ročně studentům, kteří přes ne zcela ideální rodinné dispozice najdou motivaci se vyučit nebo studovat střední školu jakéhokoliv typu (maturitní i nematuritní obory) a mají ke studiu poctivý přístup. Tuto skvělou možnost tedy mohou v současnosti využít i ústečtí žáci devátých tříd, kteří se chystají dál studovat nebo studenti, kteří střední školu či odborné učiliště již studují.

Mezi podmínky zařazení do stipendijního programu patří zejména dobrá docházka do školy, slušný prospěch a bezproblémové chování. Základní podmínkou také je, aby nejvyšší dokončené vzdělání alespoň jednoho z rodičů dítěte nebylo vyšší než základní. Tato podmínka zajišťuje směřování stipendia zvolené cílové skupině – tedy dětem, u kterých lze očekávat, že se jim v rodině nemusí dostávat dostatečné podpory ke studiu.

A jak že to celé funguje? Po přihlášení do programu v 9. třídě ZŠ nebo v pololetí 1. ročníku střední školy či učiliště je zkontrolováno formální splnění vstupních podmínek a žák/student je přijat do stipendijního programu. Stipendium začne být vypláceno od druhého pololetí prvního ročníku učiliště či střední školy, a to pokud jsou dále v každém pololetí splněny podmínky pro pokračování účasti ve stipendijním programu, mezi které patří i spolupráce s místním kariérní poradkyní společnosti Člověk v tísni.

A jak je to s financemi? Pokud v prvním pololetí ročníku učiliště či střední školy splní přijatý účastník programu podmínky pro vyplacení stipendia, je mu každý měsíc vypláceno 1000 Kč, na konci ročníku lze získat bonus 2000 Kč, když bude mít účastník ze čtyř zvolených předmětů známku 1 nebo 2. Následně počínaje dalším školním rokem (od září) je vyplácen znovu 1 000 Kč měsíčně.

Podrobnosti o možnosti přijetí do stipendijního programu vám ráda dodá a jakékoliv dotazy ráda zodpoví kariérní poradkyně Michala Sedláčková na e-mailové adrese michala.sedlackova@clovekvtisni.cz nebo na telefonním čísle 777 367 871.

Projekt CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001029 „Motivační a podpůrné aktivity pro mládež“ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

 

Autor: Michala Sedláčková, kariérní poradkyně

Související články