Rodinám a dětem

V této brožuře Vám představujeme některé z organizací, které ve městě Ústí nad Labem nabízí sociální služby a aktivity pro rodiny s dětmi. Jedná se o organizace, které jsou součástí tzv. komunitního plánování. To je systém, kdy zástupci organizací společně plánují potřebnou síť služeb. Je to způsob, jak do diskuze u jednoho stolu zapojit uživatele těchto služeb, odborníky a zástupce města.
Komunitní plánování je cesta, jak při společném rozhovoru odborníků a zástupců městské samosprávy vytvořit dobrou síť sociálních služeb, kterou občané města potřebují ve svých těžkých životních situacích.
Tato brožura vznikla díky finanční podpoře města Ústí nad Labem z programu Zdravé město a Místní agenda 21.

Stáhnout