Rozmyslete se dříve, než podepíšete

Publikováno: 15. 10. 2015 Doba čtení: 2 minuty
Rozmyslete se dříve, než podepíšete
©

V nedávné době jsme v rámci odborného sociálního poradenství poskytovali pomoc klientce cizí státní příslušnosti, která se dostala do opravdu nelehké situace. Zemřel jí manžel a zůstala sama s dcerou. 

Chvíli na to klientka přišla i o práci a její již tak nelehká finanční situace se ještě zhoršila. Při poradenské činnosti směřující k předcházení vzniku dluhů u klientky jsme zjistili, že pronajímatelka klientky si ve vyúčtování služeb v souvislosti s nájmem bytu dlouhodobě neoprávněně účtuje služby, které nájemník hradit nemá, a tímto způsobem přivedla naší klientku v průběhu času o více jak 20 tisíc Kč. Pronajímatelka spoléhala na to, že klientka nemluví úplně plynule česky a že nebude jednotlivá vyúčtování porovnávat s nároky pronajímatele, které určuje jak nový občanský zákoník, tak samotná nájemní smlouva. Po dohledání všech podkladů, které byly nutné k podání žaloby, dospěla již věc k tomu, že se čeká jen na rozhodnutí soudu ve věci samé. Klientka se tak může těšit na vrácení peněz, které po ní pronajímatelka neoprávněně nárokovala a které tak zoufale klientce v té nejtěžší době chyběly. V mezidobí došlo také k tomu, že si klientka našla novou práci, nový nájemní byt a mírně expresivně řečeno se celkově její život začíná po velmi náročném období obracet do těch správných kolejí.

Odborné sociální poradenství v Karlových Varech poskytujeme bezplatně a je hrazeno z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary a Karlovarského kraje.

         

 

 

Autor: Filip Bufka, Právník