Skutečný vánoční dárek pro ženy? Jistější ekonomické příjmy, lepší zdravotní péče a dostupnější vzdělání

Publikováno: 17. 12. 2021 Doba čtení: 4 minuty
Skutečný vánoční dárek pro ženy? Jistější ekonomické příjmy, lepší zdravotní péče a dostupnější vzdělání
© Foto: PIN

Pandemie Covidu-19 dopadá hůře na ženy a dívky. Ve svých zprávách a doporučeních to dokládá OSN i Rada Evropy: Rostoucí domácí násilí, hrozba ztráty zaměstnání, větší potřeba péče o děti, nemocné a staré členy rodiny, ohrožení reprodukčního zdraví i přerušení vzdělávání – to jsou jen některá rizika spojená s Covidem-19, která ženám hrozí v době pandemie. Ženská práva jsou zvlášť ohrožena v méně rozvinutých zemích, ale ani v bohatých zemích není situace pro ženy zdaleka jednoduchá. Pomoci jim můžete například skrze projekt Skutečný dárek.

Čtyři nejpalčivější problémy, kterým ženy čelí v době pandemie:

Domácí násilí

Covidové restrikce, především opatření omezující kontakt a pohyb, vedou ke zvýšené míře domácího násilí. Ženy a dívky, které již před pandemií žily s násilníky, s nimi během tzv. lock-downů musely trávit daleko více času a zároveň jim byly zásadně omezeny možnosti dostat se k pomoci.

OSN před pandemií odhadovalo, že každá třetí žena zažije během svého života násilí a lze očekávat, že vlivem pandemie toto alarmující číslo dále narostlo.

Chybějící zdravotní péče

Ženy obecně jsou vystaveny vyššímu riziku infekce, jelikož až 70 % pracovníků v tzv. „první linii“ jsou ženy – lékařky, sestry, lékárnice a pomocný zdravotnický personál.

Zároveň kvůli covidem přetíženému zdravotnictví, nedostatku zdravotních potřeb a narušení globálních dodavatelských řetězců se zhoršila kvalita a dostupnost péče o matku a novorozence. Hůře dostupné jsou také potraty, antikoncepce, menstruační pomůcky a obecně informace a vzdělávání v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práv.

Ekonomické ztráty

Ženy na celém světě vydělávají méně, méně spoří, zastávají méně jistá zaměstnání a je pravděpodobnější, že budou pracovat v šedé ekonomice. Mají horší přístup k sociální ochraně, jejich schopnost zvládat ekonomické šoky je menší než u mužů.

S dětmi mimo školu, s nutností péče o starší lidi a nemocné členy rodiny a hůře dostupnými odlehčovacími službami se požadavky na péči exponenciálně zvýšily, což dále omezuje pracovní příležitosti pro ženy, zvláště když práci nemohou vykonávat na dálku.

Ztráta příjmu žen má dopad na životní úroveň jejich rodin, což je obzvlášť alarmující, když si uvědomíme, že ženy tvoří většinu samoživitelů.

Konec vzdělávání

Ženy a dívky jsou oproti můžům více zasaženy uzavřením škol: Z celkové populace žáků a studentů na celém světě jich podle odhadů UNESCO bylo nebo je více než 89 % nějakou dobu mimo školu. To představuje 1,54 miliardy dětí, včetně téměř 743 milionů dívek. Více než 111 milionů těchto dívek žije v nejméně rozvinutých zemích světa. Z minulých epidemií (např. eboly nebo ziky) víme, že dívky často do školy znovu nenastoupí, protože zůstanou pečovat o domácnost.

“Člověk v tísni se v řadě svých projektů po celém světě soustředí právě na podporu ohrožených skupin obyvatel, zvlášť žen – jejich zdraví, vzdělání, bezpečí a lepších vyhlídek do budoucnosti. Na dobročinném e-shopu Skutečný dárek můžete zakoupit a darovat např. Dívčí sílu, nebo konkrétnější Bezpečný porod, či Dámské vložky a podílet se tak také na pomoci ženám.” komentuje přístup organizace mediální koordinátorka Adriana Černá.

Život měla těžký už před Covidem-19

Osmnáctiletá Apsana žije v Nepálu, byla provdaná v nezletilém věku a už nyní je matkou malého dítěte. Žije se svým manželem a jeho rodiči, je negramotná, protože ve vesnici, kde vyrůstala vůbec nebyla škola.

Když Člověk v tísni otevřel vzdělávací centrum pro mladé vdané ženy, Apsana tam začala docházet, začala se učit číst, psát a počítat a také se díky tomu začala vídat s dalšími dívkami v podobné situaci.

Bohužel s příchodem pandemie muselo být vzdělávací centrum uzavřeno. „Jednoho dne manželovi zavolali z vedení projektu a ptali se ho, jestli bych se mohla účastnit výuky po telefonu. Probral s nimi všechny podrobnosti a pak o tom mluvil se mnou. Byla jsem moc šťastná, když jsem se o této možnosti dozvěděla,” říká radostně Apsana a dodává: „Protože budu studovat z domova 2 až 3 dny v týdnu přes telefon asi 15 až 20 minut denně, dá se to zvládnout. Můj manžel a jeho příbuzní také souhlasili.”

Podobnou formou se podařilo udržet ve škole 1 214 dívek. Pomalu se ale naštěstí konečně navrací do prezenční výuky.

Člověk v tísni pomáhá zlepšit situaci žen v rozvojových zemích

Zakoupením Skutečného dárku na webu www.skutecnydarek.cz věnujete konkrétní částku na pomoc dívkám v projektech po celém světě.

  • V Nepálu Skutečné dárky pomáhají získat alespoň základní vzdělání a povědomí o svých právech dívkám, které byly nuceně provdány dříve, než dosáhly plnoletosti a jsou často obětmi domácího násilí. Výtěžek z prodeje Skutečných dárků pomohl spolufinancovat projekt, díky kterému bylo vybaveno 122 vzdělávacích center, 4 984 dívek dostalo učebnice, a do práce nastoupilo dalších 244 učitelek.
  • V Etiopii nám Skutečný dárek pomáhá vybavit školy a vzdělávací centra pro dívky, které nejenom z důvodů výše uvedených musely přerušit vzdělávání, aby zůstaly doma a pomáhaly se starat o domácnost. Do škol jsme dodali 1332 lavic, 125 tabulí a 680 sešitů i s pery. Více než 2500 dívek si bude číst z nových učebnic.
  • Arménie je jednou z nejchudších zemí v Evropě. Mezi ženami tam panuje velká nezaměstnanost, která se ještě zvýšila s příchodem pandemie a zároveň je tam velké procento matek samoživitelek, které v době uzavřených škol musely zůstat s dětmi doma a jejich šance získat práci se tak ještě snížila. Skutečné dárky pomáhají těmto ženám zvýšit si kvalifikaci, propojit se se zaměstnavateli v oboru, nebo si založit vlastní živnost.

Zdroje:

Rada Evropy

United Nations Human rights office of the High Commisioner

UN Women

Autor: Člověk v tísni

Související články