Sbírka SOS Česko 2020

Publikováno: 23. 4. 2020 Doba čtení: 9 minut
Sbírka SOS Česko 2020
© Archiv ČvT

Pomáháme tisícům lidí, kteří se v souvislosti s pandemií koronaviru ocitli v těžké situaci. 

 • Sputili jsme distribuce potravinové  pomoci lidem, kteří v důsledku koronavirové krize nemají příjmy pro zajištění základních potřeb. Podle odhadu pracovníků jsou podobně postiženy tisícovky rodin. Více než sto prvních balíčků distribuoval na 16 výdejních místech v nejpostiženějších regionech. 

Sbírku SOS Česko jsme vyhlásili, abychom s Vaší podporou mohli dlouhodobě pomáhat lidem, na které důsledky pandemie a souvisejících opatření dopadnou nejtvrději.
 • Poskytujeme poradenské služby lidem, kteří přicházejí o práci, živnostníkům, matkám samoživitelkám, sociálně slabým, lidem v insolvenci a dalším a pomáháme jim při vyřizování žádostí a dokumentů. Dosud jsme takto poskytli dluhové poradenství víc než 1200 lidem na krizové lince a dalším stovkám přes naše pobočky.
 • Navýšili jsme kapacitu helplinky a rozšiřujeme tým mobilních poradců do oblastí, kde není dluhové poradenství dostupné.
 • Aktuálně doučujeme přes 500 dětí se špatným připojením k internetu. Těm nejpotřebnějším jsme zapůjčili na 150 počítačů a zajistili více než 70 bezplatných internetových připojení. Dalším 180 teenagerům pomáháme s hledáním či přípravou na zaměstnání.
 • Na webu JSNS.cz jsme zpřístupnili 280 audiovizuálních lekcí a 1160 výukových materiálů, které denně využívají tisíce učitelů i široká veřejnost.
 • V rámci vzdělávacího programu Varianty jsme uspořádali téměř 30 setkání formou webinářů či online kurzů, které dosud využilo více než 1300 účastníků. 
 • Přímo podporujeme 3000 lidí v sociální nouzi, kterým pomáháme se v situaci zorientovat.
 • Rozdali jsme 11 tisíc respirátorů 60 místním organizacím v 7 krajích.

1. Jak pomáháme lidem ve finanční a existenční tísni?

2. Jaké služby poskytujeme lidem v sociální nouzi?

3. Jak podporujeme děti bez připojení online, co nabízíme učitelům? 


Aktuální články o COVID-19

Další

POMÁHÁME LIDEM VE FINANČNÍ A DLUHOVÉ TÍSNI

Díky darům do sbírky SOS Česko jsme mohli urychleně navýšit kapacitu telefonické dluhové help-linky, na které jsme zaznamenali téměř desetinásobný nárůst volání. Od začátku krize jsme tak řešili přes 1200 případů. Na lince teď pracuje 18 poradců, kteří odpovídají na dotazy každý všední den od 8 do 18 hodin.

Na linku v posledních měsících volají zejména lidé, kteří se neorientují v situaci a nabídkách kompenzací, vypadly jim příjmy a navržené kompenzace nestačí k pokrytí jejich základních potřeb. „Jde často o živnostníky, starobní a invalidní důchodce, samoživitelky a lidi, kteří si brigádně přivydělávali na DPP a DPČ. Spolu s mladými rodinami jde o nejzranitelnější skupiny, kterým každý drobný výpadek přináší výrazné existenční problémy. Kvůli poklesu nebo úplné ztrátě příjmů tak s lidmi často řešíme situace, které jsou pro řadu z nich zcela nové. Radíme jim, jak nespadnout do dluhové pasti, jak postupovat, když nemají na nájem, nebo dokonce ani na jídlo,“ dodává Bořkovcová.

Linku v jednu chvíli obsluhují vždy 3 poradci a celkem se na ní střídá 18 pracovníků, kteří odpovídají na dotazy každý všední den od 8 do 18 hodin. Na helplince neposkytují jen základní poradenství, ale prochází detailně klientovu situaci a společně hledají vhodné řešení pro jeho konkrétní situaci. “Zjišťujeme, v jaké fázi dluhu klient je, snažíme se jej upozornit na konkrétní rizika nejčastěji v podobě lhůt či konkrétního způsobu obrany,” upřesňuje Bořkovcová. Jedna konzultace tak průměrně trvá 30 minut.

Díky podpoře českých dárců rozšiřujeme počet dluhových poradců a plánujeme postupně otevřít kontaktní místa v desítkách dalších měst, kde není obdobná pomoc poskytována

Vzdálená podpora ale má své limity. “Díky podpoře českých dárců rozšiřujeme počet dluhových poradců a plánujeme postupně otevřít kontaktní místa v desítkách dalších měst, kde není obdobná pomoc poskytována,“ říká Daniel Hůle, vedoucí dluhového poradenství. “Připravujeme se na krizové vlny. Od července začnou opět standardně probíhat mobiliární exekuce i dražby, na konci října skončí vládní moratorium umožňující odklad splátek úvěrů a na konci roku pomine ochrana nájemníků, kteří přestali být schopni platit nájem,” říká Daniel Hůle.

Komu nevyhovuje infolinka, může vyzkoušet naši virtuální poradkyni Dádu:

POMÁHÁME LIDEM V SOCIÁLNÍ NOUZI

Největší opožděný ekonomický a sociální propad očekává organizace u samoživitelů, živnostníků, lidí zaměstnaných mimo stálý pracovní poměr, kteří byli na trhu práce ohrožení už před krizí. Některé rodiny přestávají mít peníze na běžné potřeby, jídlo, dětskou výživu, pleny a základní hygienické pomůcky. Podle odhadu pracovníků Člověka v tísni jsou už teď podobně postiženy tisícovky rodin.

Člověk v tísni proto začal na 16 místech v sedmi krajích ČR v posledním týdnu distribuovat potravinovou pomoc, ve které rozdal prvních sto balíčků. Potřeby se v jednotlivých regionech liší. “Například na Kladně tušíme, že může být něco mezi 100-200 rodinami žijícími většinou na ubytovnách. V Karlových Varech, Bílině či Ústí nad Labem pak víme zatím o desítkách jednotlivců či rodin,” říká Kateřina Dosoudilová, vedoucí metodička sociálních služeb Člověka v tísni. Na výdej potravinových balíčků je podle ní navázána další podpora tak, aby nešlo pouze o řešení momentální krize, ale aby se lidé dostali k dlouhodobější pomoci s trvalejšími výsledky.

Díky daru firmy Bushman jsme rozdali přes 11 tisíc kusů respirátorů 60 místním organizacím v 7 krajích. Naši terénní sociální pracovníci mohli obnovit pomoc sociálně slabým rodinám.

Člověk v tísni poskytuje sociální a vzdělávací služby lidem ve více než 50 městech a obcích v ČR. Náš tým tvoří přes 350 zaměstnanců a síť několika stovek dobrovolníků.

Naši terénní sociální pracovníci mohli díky dodávce respirátorů obnovit pomoc sociálně slabým rodinám. Ztráta příjmů, nedostatečné úspory a hrozba výpadku podpory od státu, to jsou problémy, se kterými se tito lidé nejčastěji potýkají. Velkým omezením je pro ně přechod administrativy do on-linu, mnozí nemají připojení a nemohou tak být v kontaktu s příslušnými úřady, u kterých by si mohli vyjednat podporu od státu, na níž mají nárok.

POMÁHÁME SE VZDĚLÁVÁNÍM DOMA I NA DÁLKU

Z půldruhého milionu žáků a studentů, kteří v Česku přešli na výuku online, dopadnou opatření nejhůř na ty, kterým doma schází potřebné vybavení, nebo nemají dostatečnou podporu z rodiny. Chybí jim počítač a internetové připojení nemají často ani na mobilu, navíc jejich rodiny aktuálně řeší tíživé finanční, zdravotní či existenciální otázky. A sami nemají prostředky ani know-how, jak se do online výuky zapojit.

Aktuálně podporujeme přes 500 dětí, které doučujeme všemi dostupnými způsoby, třeba přes WhatsApp nebo Messenger, propojujeme je se školou, předáváme jim materiály a jsme s nimi v pravidelném kontaktu

„Aktuálně podporujeme přes 500 dětí, které doučujeme všemi dostupnými způsoby, třeba přes WhatsApp nebo Messenger, propojujeme je se školou, předáváme jim materiály a jsme s nimi v pravidelném kontaktu,“ říká Zuzana Ramajzlová, vedoucí vzdělávacích služeb Člověka v tísni. Dalším 180 teenagerům pomáhají jeho pracovníci s přípravou na budoucí zaměstnání či s jeho sháněním.

Víc než 150 dětem zapůjčila organizace notebooky a zajistila pro ně bezplatné internetové připojení. „Předáním počítače podpora nekončí, cílem je pomoci dětem s výukou a budovat spolu s rodinami jejich digitální kompetence,“ upřesňuje Ramajzlová. Vedle sbírky SOS Česko je pro pomoc s podporou vzdělávání potřebných dětí důležitým partnerem Nadace České spořitelny a Učíme online neziskové organizace Česko.Digital. Společný projekt s Nadací České spořitelny umožní kromě přímé podpory dětí získat zkušenosti pro prosaditelné změny. “Krize okolo COVID19 ukázala, kolik dětí nemá přístup k informačním zdrojům a vzdělávacím příležitostem. Pro společnost jako celek je takové zaostávání nevýhodné a věříme, že ukážeme, jak mohou moderní technologie pomoci,” říká Jan Černý, vedoucí Programů sociální integrace Člověka v tísni.

Jako zvlášť ohroženou skupinu dětí jsme identifikovali ty, které nemají technické vybavení, přístup k internetu a chybí jim podpora pro domácí vyučování

V reakci na uzavření škol zpřístupnil Člověk v tísni učitelům i široké veřejnosti 280 audiovizuálních lekcí a 1160 výukových materiálů na vzdělávacím portále JSNS.cz, kde také každý den zveřejňuje nové tipy a doporučení lektorů. Návštěvnost portálu se od jeho otevření ztrojnásobila na víc 3000 návštěv denně. Veřejné debaty i nabídku kurzů pro učitele a odbornou veřejnost přenesla organizace do online prostředí. V rámci vzdělávacího programu Varianty uspořádala téměř 30 setkání formou webinářů či online kurzů, kterých využilo na 1300 účastníků. Jen webináře o podpoře dětí s ADHD se zúčastnilo 377 účastníků a do online kurzu o klimatické změně se přihlásilo 1400 účastníků.

Nabídka vzdělávání ONLINE
Jeden svět na školách
 • Všechny online lekce jsou řazené do kategorií také podle stupně vzdělávání. Vyberte si vhodnou lekci pro žáky I. stupně základní školy, II. stupně základní školy nebo středních škol.
 • V nabídce najdete i výběr oblíbených snímků, které byly promítány v uplynulých ročnících festivalu Jeden svět. Mimo jiné nizozemský snímek #FollowMe, rozkrývající pozadí fungování jedné z nejoblíbenějších sociálních sítí současnosti – Instagramu. Film před rokem získal cenu studentské poroty festivalu Jeden svět 2019. V tematickém rozdělení lekcí na webové stránce JSNS.CZ/lekce spadá do kategorie mediální vzdělávání a je vhodný pro děti ve věku od 13 let.
 • Kromě mediálního vzdělávání najdou zájemci na webu tematické okruhy věnující se moderním čs. dějinám, lidským právům, nedemokratickým režimům, rovnosti pohlaví, náboženství, rozvojové spolupráci, migraci, dětské práci, sociální problematice, šikaně, životnímu prostředí, globální změně klimatu ad.
 • Sledujte naše tipy a doporučení
Program Varianty
 • Pedagogům je k dispozici například Online kurz Klimatická změna. Je určen učitelům 2. st. ZŠ a SŠ, ale mohou jej absolvovat všichni se zájmem o téma. Je rozdělen do 8 samostatných kapitol, ve kterých odborníci popisují projevy klimatické změny z různých úhlů pohledu – od přírodovědného přes společenskovědní až po pedagogicko-psychologický. Kurz nebo jeho jednotlivé části pak mohou pedagogové využít přímo jako materiál ve výuce.
 • Vypracovali jsem návod, jak pracovat s dětmi, které nemají žádný, nebo je velmi omezený přístup k internetu. Na samé téma vznikly také dva webináře.
 • Výukové lekce: Online nabízíme výukové lekce k jednotlivým tématům od globálního rozvojového vzdělávání přes migraci až po životní prostředí a práci s postoji u žáků.
 • Největší přání: Kniha Největší přání seznamuje děti pomocí příběhu plyšového koníka s širšími souvislostmi světa, ve kterém žijí. Kniha i metodika vedou děti k sebereflexi, kladení otázek, rozvíjení empatie a porozumění a pomáhají pedagogům zprostředkovat dětem složitá témata globálního vzdělávání velmi přívětivou formou. Kniha a metodika byly oceněny za inovace ve vzdělávání EDUína 2019.
 • Kam plaveš, pískací kačenko?: Publikace nabízí soubor aktivit, pomocí nichž můžeme žákům zprostředkovat téma plastů a plastového odpadu. Vzhledem k mnoha aspektům, jichž se plasty týkají, je toto téma ideální pro výchovu ke globálnímu občanství.
 • Farídova jízda rikšou: Na příběhu bangladéšského chlapce Farída a příhod, které se mu stanou během jediného dne, se děti učí chápat propojenost dnešního globálního světa. Kniha je poutavě seznámí s tématy jako je globální obchod, klimatické změny nebo migrace. Metodickou příručku, která nabízí aktivity a podklady pro mezipředmětovou výuku na 1. stupni základní školy, si stáhněte ZDE.
 • Bohouš a Dáša. Jak vyzrát na komiks?!: Příručka z řady Bohouš a Dáša mění svět se věnuje práci s komiksem ve výuce. Učitelé mohou lekce využít v různých předmětech. Letošní komiksovou soutěž vyhlásíme pravděpodobně již v následujících týdnech. Více informací brzy. 
Autor: Člověk v tísni

Související články