SOS Svoboda: Pomáhejte s námi lidem, kteří bojují za lidská práva. Jde jim o život

Publikováno: 16. 11. 2023 Doba čtení: 5 minut
SOS Svoboda: Pomáhejte s námi lidem, kteří bojují za lidská práva. Jde jim o život
© Foto: Člověk v tísni

Převážíme běloruské novináře do bezpečí. Pomáháme pronásledovaným blogerům ve Vietnamu. Zasazujeme se o propuštění vězněných aktivistů na Kubě. Obhájci lidských práv usilují po celém světě o lepší a spravedlivější společnost. Často ale také bojují o holý život. Pomozte nám bránit svobodu a životy těch, kteří za ni bojují.

Diktátorské režimy jsou rok od roku brutálnější, autoritářské tendence se rozšiřují i v našem bezprostředním sousedství a volání po svobodě s sebou v mnoha zemích nese riziko ohrožení života. 

V Člověku v tísni už téměř 30 let pomáháme právě takovým lidem, kterým jde o život. Díky vašemu daru je převezeme do bezpečí, zaplatíme jim právníka nebo psychologa, a pokud jsou už ve vězení, budeme bojovat za jejich propuštění. Pomáháme stále většímu počtu lidí. Jen v roce 2022 jsme takto pomohli více než 700 ohroženým lidem. Chceme v tom pokračovat a naši pomoc nabídnout více potřebným, proto u příležitosti 17. listopadu vyhlašujeme novou dlouhodobou sbírku SOS Svoboda..

„Ideály Listopadu 1989 jsou pro mne dodnes živé, a právě proto se na Vás obracím. SOS SVOBODA je výzva k pomoci lidem v zemích, kde svoboda není, a proto tam Člověk v tísni pracuje. Pomáháme lidem, kteří se snaží o obranu lidských práv, nezávislé informování, staví se veřejně proti korupci, sledování, nezákonnému zadržování, mučení a útlaku a sami přitom často riskují svobodu, zdraví a někdy i své životy. Přidejte se prosím a pomozme společně lidem, kteří za svobodu a lidská práva bojují s odvahou, vírou a nadějí, tak jako kdysi my.“ – Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni


„Peníze ze sbírky využijeme na psychosociální podporu aktivistů a organizací a na flexibilní přímou pomoc pronásledovaným a politickým vězňům a jejich rodinám, která umožní pokrýt například náklady na právní pomoc, zdravotní péči, náklady na život a případnou relokaci do bezpečí. Zároveň z těchto prostředků budeme poskytovat i urgentní flexibilní granty klíčovým aktérům občanské společnosti v naších cílových zemích v případě nečekaných situací. Člověk v tísni je spolehlivým partnerem, na kterého se místní občanská společnost může obrátit v případě nouze.“ – Nadiia Ivanova, ředitelka Centra pro lidská práva a demokracii.

Ochraně lidských práv se věnujeme už od počátků naší organizace. Chráníme občanské aktivisty, podporujeme lidskoprávní organizace a hnutí. Naším cílem je, aby tito aktivisté a organizace měli v rámci občanské společnosti silnější pozici.

Co pro ochranu lidských práv děláme

Podáváme pomocnou ruku občanské společnosti

Pomáháme lidem, kteří hájí lidská práva a základní svobody.

Podporujeme právníky, novináře, aktivisty, umělce i blogery, kterým hrozí fyzická, psychická či digitální újma nebo perzekuce ze strany státu.

Ty, kteří se ocitli v ohrožení, pomáháme přemístit do bezpečí, zajistíme jim právníka, finance na cestu nebo psychologickou pomoc.

V roce 2022 jsme poskytli ochranu a pomoc 776 lidem ve 20 zemích.

Pořádáme školení, workshopy a stáže

Členům nezávislých občanských organizací pomáháme se vzděláním a rozvojem.

Pořádáme pro ně školení, workshopy, studijní cesty a stáže, aby se spojili s podobnými organizacemi a naučili svou činnost organizovat a rozvíjet.

Jen v roce 2022 jsme podpořili aktéry občanské společnosti 194 projekty a granty v různých formách, oblastech zaměření a úrovních financování.

Informujeme politiky a zákonodárce

Setkáváme se s klíčovými politiky a politickými představiteli na národní i mezinárodní úrovni. Informujeme je o problémech lidskoprávních aktivistů a navrhujeme aktivity a změny, které by zlepšily jejich osud a vedly k systémovým změnám.

Pořádáme také filmové festivaly Jeden svět v Bruselu a SOMOS v Kostarice.

Ročně se účastníme desítek až stovek takových advokačních setkání, v České republice i v zahraničí.

Kde působíme

V současnosti působíme na 4 kontinentech a 20 zemích a regionech: ve východní Evropě (Ázerbájdžán, Bělorusko, Moldavsko a Podněstří, Ukrajina), ve Střední Asii, Latinské Americe (Kuba, Venezuela, Ekvádor, Honduras a Nikaragua), v severní Africe (Egypt, Libye) a jihovýchodní Asii (Vietnam). Poskytujeme rovněž ochranu Ruským aktivistům v exilu, kteří pokračují ve své práci ze zahraničí, např. přímou pomocí při relokacích či psychosociální podporou.

Osobní příběhy lidí, kterým jsme pomohli

V roce 2022 jsme podpořili 776 aktivistů, blogerů a novinářů. Pomohli jsme 385 lidem přesunout se do bezpečí. Pronásledovaným jsme zaplatili právníka a poskytli psychologickou pomoc. Podpořili jsme umělce, kteří dokumentují otřesnou situaci ve svých zemích.

Kevinovi z Nikaraguy jsme po návratu z vězení zajistili psychoterapii

Čtyřiadvacetiletý Kevin se v Nikaragui připojil k protivládním protestům. Aby mohl o protestech informovat, poskytli jsme jemu a jeho studentské organizaci kameru a mikrofony. 

Za účast na protestech byl posléze Kevin déle než měsíc vězněn a mučen. Po návratu na svobodu jsme mu zajistili psychoterapii, která se specializuje na léčbu traumatu, a poskytli mu finance, aby se mohl i s partnerem přesunout do bezpečnější země.

Doně v exilu v Kostarice jsme obstarali bydlení a právníka

Dvaasedmdesátiletá lokální politička Doña při protivládních protestech v Nikaragui pomáhala lidem přidušeným slzným plynem. Poté, co jen tak tak unikla razii polovojenských jednotek a schovala se s katolickým knězem v kostele, přesunula se na tajné místo a poté přešla přes hranice do Kostariky.

V jejím věku pro ni bylo velmi obtížné přizpůsobit se změně. Poskytli jsme jí proto peníze na jídlo a bydlení a zajistili právníka a psychologickou pomoc.

Podpořili jsme ukrajinskou právničku

Pomohli jsme právničce z města Dnipro, která poskytuje bezplatné právní konzultace vnitřně vysídleným osobám a působí jako dobrovolnice v centru pro vysídlené ženy a děti. Poté, co manžel narukoval do armády, zůstala doma sama se dvěma dětmi.

Poskytli jsme jí finance, aby mohla zaplatit lékařské výlohy pro obě děti, a zaplatili jsme poplatky za řidičský průkaz. Nyní tak může pružně dojíždět na různá místa, kde dobrovolně pracuje.

Autor: Člověk v tísni

Související články