PROJEKT: Společně pro kvalitní život v metropoli

Publikováno: 3. 12. 2021 Doba čtení: 1 minuta
PROJEKT: Společně pro kvalitní život v metropoli
© Unsplash

Vztah k místu a zdravé vztahy v komunitě či sousedství jsou klíčové pro lepší vzájemné soužití, překonávání společenských nerovností a zvyšování odolnosti komunity vůči projevům klimatické změny a jejím dopadům na zdraví a kvalitu života lidí. Projekt Společně pro kvalitní život v metropoli se zaměřuje na rozvíjení úrovně vzdělávání a kompetencí žáků ZŠ k udržitelnému rozvoji a lepšímu soužití v metropoli.

Název projektu CZ: Společně pro kvalitní život v metropoli

Zkrácený název projektu: Společně pro kvalitní život v metropoli

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002128

Skutečné datum zahájení: 01.10.2021

Předpokládané datum ukončení: 30. 09. 2023

Žadatel projektu: Člověk v tísni, o. p. s. – Vzdělávací program Varianty

Projekt „Společně pro kvalitní život v metropoli“ je spolufinancován Evropskou unií. Realizace projektu probíhá v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Cíle projektu:

  • Pomocí interaktivního vzdělávacího on-line modulu rozvinout porozumění významu zdravých mezilidských a sousedských vztahů a dobrého životního prostředí ve městě.
  • Rozvinout kompetence pedagogů ZŠ pomocí vzdělávacího programu a související metodiky, podpořit participativní a respektující přístup k žákům.
  • Realizací žákovských projektů posílit vlastní postoje žáků a jejich vědomí o možnosti ovlivňovat své okolí, rozvíjet vztah k místu, kde žijí.Autor: Varianty

Související články