Spolupráce, podpora a vedení dobrovolníků

Adriana Černá, Aneta Horká, Dominika Knoblochová, Pavel Marčík

Na následujících stranách naleznete tipy, rady a informace o tom, jakým způsobem probíhá spolupráce s dobrovolníky na pražské pobočce Programů sociální integrace organizace Člověk v tísni, o. p. s. (ČvT) Rádi bychom čtenářům poskytli know-how i konkrétní informace, jak probíhá oslovování, výběr, proškolování a přímá práce dobrovolníků. Dobrovolníci jsou nedílnou součástí vzdělávacích služeb pražské pobočky ČvT. Díky jejich energii a času, který dobrovolné práci věnují, můžeme na pobočce Praha poskytovat vzdělávací služby ve velkém rozsahu. Ve školním roce 2014/15 bylo podpořeno okolo dvou set dětí z celé Prahy.
 
Posláním vzdělávacích služeb pobočky Praha je pomoci znevýhodněným dětem uspět ve vzdělávacím procesu. Velký důraz klademe na to, aby byly tyto děti vzdělávány v hlavním vzdělávacím proudu. Snažíme se zabránit jejich přeřazování na základní školy praktické nebo na segregované základní školy. Chceme, aby děti získaly kvalitní vzdělání a mohly úspěšně pokračovat ve studiu na střední škole a poté byly úspěšné i v pracovním životě. Cílem programu je budování pozitivního vztahu dítěte k získávání a osvojování si nových znalostí a zlepšení jeho hodnocení či celkového průměrného prospěchu. Nedílnou součástí je snaha o posílení sociálních a komunikačních dovedností dítěte a o systematizaci domácí přípravy.

Stáhnout