Srovnávací analýza v projektu Inspiration Sachsen

Publikováno: 19. 4. 2013 Doba čtení: 2 minuty
Srovnávací analýza v projektu Inspiration Sachsen
©

V rámci mezinárodního projektu Inspiration Sachsen byla vyhotovena srovnávací analýza mezi zúčastněnými partnery z Karlovarského kraje, Ústeckého kraje a svobodného státu Sasko. Tato analýza nabízí srovnání práce s mládeží a mladými dospělými a rozbor veřejných rozpočtů a způsobů financování poskytovatelů služeb. Hlavním cílem analýzy rozpočtů vybraných měst bylo zjistit, z jakého důvodu selhávají dosavadní opatření. Ambicí tohoto rozboru má být navrhnout doporučení, které vychází z analýzy empirických dat a srovnání se Saskem, čímž by se mělo dosáhnout zlepšení dosavadního stavu.

     V analýze se nejdříve srovnávalo legislativní ukotvení prevence rizikového chování mládeže v Německu a v České republice. Následně se poté zkoumal vztah politických představitelů k dané problematice na základě rozboru expertních rozhovorů a mediálních příspěvků. Velký důraz je kladen na analýzu veřejných rozpočtů a rozpočtů dalších institucí, které se zaměřují na práci s rizikovou mládeží a na popis jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb ve zkoumaných lokalitách s důrazem na způsoby jejich financování. Na analýzu rozpočtů navazuje analýza nákladnosti preventivních opatření ve srovnání se s důsledky rizikového chování mládeže. Součástí analýzy nákladnosti preventivních opatření je pak modelování nákladů a srovnání modelových scénářů kazuistik. Srovnání poukazují na možnosti alokace zdrojů, které jsou vynakládány na oblast služeb pro cílovou skupinu. Dostatek empirických dat o nákladech na jednotlivé varianty politik je předpokladem pro tvorbu efektivních opatření v oblasti služeb pro rizikovou mládež. 

     V závěru analýzy se identifikuje konkrétní opatření pro dané lokality s cílem navrhnout efektivní model financování aktivit pro mládež a mladé dospělé, který je inspirovaný systémem práce se stejnou cílovou skupinou v Sasku, a který lze zavést do prostředí Ústeckého a Karlovarského kraje. 

      Cílem analýzy je využití saských zkušeností a rozboru dostupných dat vytvoření podkladu pro zefektivnění systému práce s dětmi, mládeží a mladými dospělými s ohledem na jejich začleňování na legální trh práce. Jako jedna z prvních v Českém prostředí tato analýza nabízí tvůrcům politik i ostatním odborníkům pohled na práci s mládeží a mladými dospělými z nového úhlu. Srovnávací analýzu si lze přečíst a stáhnout zde.

Autor: ČvT pobočka Sokolov