Stop vysokým odměnám při exekucích! Předkládané novely zákonů čerpají z naší práce.

Publikováno: 17. 2. 2014 Doba čtení: 2 minuty
Stop vysokým odměnám při exekucích! Předkládané novely zákonů čerpají z naší práce.
© Foto:

Člověk v tísni se problematice zadluženosti české společnosti věnuje již řadu let. Jeho pracovníci nejen pomáhají lidem přímo v terénu, ale zároveň se několik let snaží na základě svých zkušeností přispět k tolik potřebným legislativním změnám. Některé z nich jsou zakotveny i novele zákonů, které do Poslanecké sněmovny předložila minulý týden skupina poslanců z různých politických stran. Navrhované zákony by měly zabránit zneužívání tísně dlužníků a prohlubování jejich problémů. Jde o potřebné změny předložené již v minulém funkčním období, jež však kvůli rozpuštění sněmovny nemohly být projednány.

Nijak nezpochybňujeme, že dluhy se musí platit a je potřeba je důsledně vymáhat. Není ale možné, aby si z problémů dlužníků, a to nejenom z řad sociálně potřebných občanů a seniorů, dělaly zlatý důl některé advokátní kanceláře a nepoctivé úvěrové společnosti,“ upozornila zástupkyně předkladatelů Helena Langšádlová (TOP 09).

"Smyslem exekucí by měl být návrat dlužné částky, nikoli byznys pro advokáty a exekutory. Stanovení jasných pravidel v exekucích znamená, že si nebudeme vyrábět klienty do sociálního systému, který v tomto důsledku stojí daňové poplatníky další prostředky," uvedl místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL).

Jde především o tzv. bagatelní pohledávky, jejichž řešení nebývá složité a nevyžaduje žádné náročné úkony. Jedná se například o nezaplacené jízdné v hromadné dopravě nebo o neuhrazené úroky z prodlení při pozdním zaplacení faktury za elektřinu či plyn.  „Zde dochází k umělému navyšování nákladů jejich dělením, uplatňováním dílčích sankcí apod. Česká justice je zahlcena tímto typem zdánlivých sporů. To vede k poklesu vymahatelnosti práva, což prohlubuje nedůvěru ve spravedlnost,“ uvedl poslanec Jan Chvojka (ČSSD).

Z desetikoruny 17 tisíc

Za dluh ve výši 1020 korun zaplatí občan průměrně 15500 Kč, přičemž náklady na advokáta v nalézacím řízení tvoří 4700 Kč a advokáta v exekučním řízení téměř 2000 Kč. „Známe také případy, kdy občanka sice zaplatila celou pokutu jistého dopravního podniku, ale nezaplatila desetikorunu za přepravu, k čemuž ji podnik nevyzval. Nakonec musela zaplatit 17 tisíc korun, kdy odměny advokátů činily přes 8000 Kč,“ řekl Daniel Hůle, analytik společnosti Člověk v tísni.

Návrh vytváří právní režim, kdy soud bude přiznávat náklady řízení, pouze pokud k tomu sezná důvod. Nahradil by současný stav, kdy platí princip opačný, jenž se ovšem v praxi neosvědčuje. „Budeme moci ulehčit těžký osud statisícům drobných dlužníků, a přitom notoričtí neplatiči a podvodníci budou moci být nadále potrestáni,“ dodal poslanec Marek Benda (ODS).

Návrh zároveň přiznává úspěšnému účastníkovi řízení v bagatelních sporech nárok na paušální náhradu tzv. hotových výdajů, a to i tehdy, když účastník jedná v řízení sám bez zástupce, i když je zastoupen obecným zmocněncem nebo třeba svým zaměstnancem. „Novelu vnímáme jako pokus navrátit vymáhací řízení „ke kořenům“, tedy k jeho základnímu účelu, kterým je uspokojení pohledávky věřitele beztoho, aby byl dlužník zatížen neadekvátním, často i několikanásobným, nárůstem dlužné částky právě o částky náhrady nákladů řízení,“uvedl Jan Matoušek, náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace.

Znění návrhu naleznete zde: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=107&CT1=0

Celou tiskovou konferenci můžete zhlédnout na youtube kanálu TOP09. 

Autor: ČvT