Studenti odvolili. Seznamte se s výsledky

Publikováno: 3. 10. 2013 Doba čtení: 2 minuty
Studenti odvolili. Seznamte se s výsledky
© Foto:

Na středních školách v České republice proběhly 2. a 3. října Studentské předčasné parlamentní volby. Středoškoláci si tak ještě před reálnými parlamentními volbami mohli vyzkoušet volit „nanečisto“ politické strany, hnutí a koalice, které kandidují do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V rámci Studentských voleb, které organizuje vzdělávací program Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni, odevzdalo výsledky celkem 434 škol.  

Možnost volit měli všichni studenti starší 15 let ze škol, které se do Studentských voleb zapojily. Vlastní volby na školách probíhaly obdobným způsobem jako volby skutečné: studenti sestavili volební komise a připravili volební místnosti s urnou, kde voliči zaškrtávali na volebních lístcích jednotlivé politické strany, hnutí nebo koalice, které kandidují v reálných volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Vše probíhalo pod vedením jednoho pedagoga, který po skončení voleb odeslal prostřednictvím zabezpečeného webového rozhraní výsledky za školu k celkovému zpracování.

„Značný zájem škol potvrzuje, že pedagogové považují Studentské volby za smysluplný projekt přispívající k výchově demokraticky smýšlejících, zodpovědných a aktivních občanů. Řada studentů, kteří se studentských voleb zúčastnili, má již volební právo, ostatní ho brzy nabudou. Proto by „svět dospělých“ neměl výsledky Studentských voleb zlehčovat. To platí i pro politické strany. Ve svých programech a činech by měli na nejmladší generaci více myslet a dělat politiku, která v nich dokáže vzbudit zájem a důvěru. Mladí lidé pak budou sami motivováni ke vstupu do politiky a mohli by přispět k tolik potřebné kultivaci politického prostředí," říká ředitel programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni Karel Strachota, který inicioval první Studentské volby před třemi lety.

Studentské volby jsou vzdělávacím projektem a jejich cílem je přiblížit studentům základní demokratické principy, seznámit je s volebním systém České republiky, podpořit dialog týkající se správy veřejných věcí mezi studenty samotnými, ale i mezi studenty a jejich pedagogy. V neposlední řadě také zvýšit účast prvovoličů a mladých lidí v řádných volbách. Na přípravu, průběh a zveřejnění výsledků nemá vliv žádný politický subjekt.

Kompletní výsledky Studentských předčasných parlamentních voleb 2013 jsou k dispozici na webových stránkách Jednoho světa na školách. Na stejné stránce jsou také vystaveny výsledky předchozích ročníků Studentských voleb.

Studentské volby pořádá společnost Člověk v tísni, vzdělávací program Jeden svět na školách od roku 2010, kdy proběhly Studentské parlamentní volby, v roce 2012 pak mladí lidé volili do zastupitelstev krajů a v tomtéž roce si také vyzkoušeli přímou volbu prezidenta. Studentské volby jsou jednou z řady aktivit projektu Kdo jiný? zaměřeného na podporu aktivní účasti mladých lidí na občanské společnosti.

 

Kontakty pro média:

Karel Strachota, ředitel programu Jeden svět na školách, 777 787 930, karel.strachota@jsns.cz

 

Projekt Studentských voleb podpořila Nadace Open Society Fund Praha a výsledky zpracovala agentura Millward Brown.  

 

 

 

 

Autor: Bohumila Beranová