Summit Světových škol 2024 se bude věnovat rovným příležitostem

Publikováno: 24. 5. 2024 Doba čtení: 6 minut
Summit Světových škol 2024 se bude věnovat rovným příležitostem
© Foto: Martina Adlerová

Již 13. června 2024 se sejdou zástupci Světových škol z celé republiky i další zájemci o globální vzdělávání na každoročním Summitu Světových škol. Téma letošního ročníku zní "Svět pro holky a kluky".

„Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv,“ je psáno v Listině základních práv a svobod, je tomu ale skutečně tak? Mají dnešní holky a kluci rovné šance? Jak se nás to týká? Co můžeme pro posílení rovných příležitostí udělat my sami? Letošní Summit se zaměří na tyto i další otázky.

Program summitu se tak jako v minulých letech bude skládat z dopolední přednášky, panelové diskuze a odpoledního bloku "Živé knihovny", ve které se budete moci v menších skupinách setkat s odborníky a lektory na praktických workshopech.

Na summitu proběhne také slavnostní certifikace škol, které v letošním školním roce splnily všechny podmínky pro to, aby se mohly stát nositeli certifikované značky Světová škola.

PROGRAM:

9:00-10:00 Registrace a občerstvení

10:00-10:15 Úvod a přivítání
Tomáš Habart – vedoucí vzdělávacího programu Varianty
Klára Šimáčková Laurenčíková - vládní zmocněnkyně pro lidská práva

10:15-10:50 Úvodní příspěvek o (ne)rovnosti holek a kluků ve světě i u nás
Michal Broža – Informační centrum OSN v Praze

10:50-11:30 Panelová diskuze: Společně ke spravedlivější škole
Klára Šimáčková Laurenčíková
Irena Smetáčková
Martin Galbavý

11:30-12:00 Přestávka a občerstvení

12:00-12:15 Úvod k certifikaci Světových škol
Simona Babčáková – ambasadorka programu Světová škola

12:15-13:00 Slavnostní certifikace nových Světových škol

13:00-13:45 Přestávka a občerstvení

13:50-15:00 Když nerovnost vstoupí do života…
Férová domácnost
O čem se nemluví
Mlč, zlato
Kam až…Chvála kroku do neznáma

Summitem bude opět provázet moderátorka České televize Jana Peroutková.

Přihlaste se na Summit i Vy!

Summitu Světových škol se přímo v Centru současného umění DOX můžete s Vaší třídou nebo vybranou skupinou žáků účastnit i vy - i pokud nejste zapojeni do programu Světová škola. Účast na akci je zdarma. Stačí se do 3. června přihlásit přes tento přihlašovací formulář.


MEDAILONY ŘEČNÍKŮ

Michal Broža

Michal Broža je zástupcem Organizace spojených národů (OSN), v současnosti vede její informační kancelář pro Česko (UNIC Praha, který je součástí celosvětové sítě OSN na všech kontinentech). V minulosti pracoval jako civilní pracovník mírových misí OSN např. v Africe. Před tím působil mimo jiné i jako konzultant Světové banky nebo výzkumný pracovník v soukromém sektoru. Specializuje se na problematiku OSN, geopolitiky a mnohostranných mezinárodních vztahů a na komunikaci hlavních globálních rizik a megatrendů. Studoval na UK v Praze a Universiteit van Amsterdam v Nizozemsku.

Ve svém příspěvku se zaměří na úspěchy i přetrvávající výzvy v úsilí o dosažení rovných příležitostí pro muže i ženy na celém světě. Od odbourávání stereotypů a dosahování změn směrem ke spravedlivějšímu a rovnějšímu světu až po důvody proč lidstvo stále zůstává na míle vzdáleno plné rovnoprávnosti žen a mužů. Při současném tempu vývoje toho totiž svět dosáhne až za nějakých 300 let. Podobně vzdálený je např. i konec dětských sňatků. A to bychom měli v zájmu všech změnit. Polovina lidstva přece nemůže na svá práva čekat celá staletí!

Klára Šimáčková Laurenčíková

Klára Šimáčková Laurenčíková je zmocněnkyně vlády pro lidská práva, národní koordinátorka pro adaptaci a integraci uprchlíků z Ukrajiny a náměstkyně ministra pro evropské záležitosti. V minulosti působila mimo jiné jako speciální pedagožka, náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR, spoluzaložila Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání, iniciativu Dobrý start, která usiluje o změnu systému na pomoc ohroženým dětem v Česku, posílení podpory pěstounské péče a zrušení kojeneckých ústavů. Je předsedkyní Vládního výboru pro práva dítěte.

Irena Smetáčková

Irena Smetáčková je vedoucí Katedry psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Mezi její předměty zájmu spadají témata pedagogické psychologie a psychologie genderu, mimo jiné téma vlivu školy na genderovou socializaci. Vedla nebo se podílela na desítkách výzkumů, jejichž společným jmenovatelem je rovnost nejen ve vzdělávání a cesty, jak ji dosáhnout. Publikovala velké množství prakticky i teoreticky orientovaných odborných článků a publikací z oblasti pedagogiky a psychologie. Je aktivní členkou Genderové expertní komory ČR. Spolupracuje s řadou organizací – od Úřadu vlády a MŠMT až po neziskové organizace, např. Prague Pride, Gender Studies a Otevřená společnost. Je přesvědčena, že škola je místem, které nám mění život a každé dítě si zaslouží potkat dobrou učitelku či učitele, kteří dokáží přemýšlet mimo škatulky stereotypů.

Martin Galbavý

Martin Galbavý je dětský psychoanalytický psychoterapeut a rodinný terapeut. Šéfredaktor časopisu Aplikovaná dětská psychoanalýza. Vedle terapeutické práce s dětmi se věnuje tématům agrese a výchovy bez násilí. Přednáší na Katedře psychologie UK v Praze a působí jako lektor v organizaci Liga otevřených mužů.

Férová domácnost

Na konci září 2023 byla spuštěna platforma „Férová domácnost,“ která otevírá debatu o tom, jak si dělíme práci v domácnosti a péči o naše blízké. Tato práce totiž není mezi muže a ženy rovnoměrně rozdělena. Není to problém jen českých domácností, je to tak všude na světě. Mezinárodní organizace práce uvádí, že na celém světě ženy a dívky zastanou 76 % veškeré domácí práce a péče. O tom, co to znamená v našich každodenních životech a jaké to může mít důsledky pro rodinný i pracovní život a také pro společnost, si budeme v živé knihovně povídat s autorkou projektu Martinou Dvořákovou.

O čem se nemluví

Člověk v tísni na podzim roku 2023 začal nový projekt s názvem „Reprodukční zdraví žen a dívek“. V rámci tohoto projektu se věnujeme ženskému zdraví, menstruační chudobě, ale také sexuální výchově. Jak vypadá menstruační chudoba v České republice a koho se týká? Jaká jsou její možná řešení a co v projektu děláme? Do jaké míry jsou informace o menstruaci a sexuální výchově stále v naší společnosti tabu. Je sexuální výchova ve školách probírána včas a dostatečně? O všech těchto tématech si můžete popovídat s Rut Veselou a Kristýnou Bojić z Člověka v tísni.

Mlč, zlato

Cílem instagramového účtu „Mlč, zlato“ je bojovat proti genderově podmíněnému násilí na internetu. To vychází z toxických, často nevědomých a tolerovaných předsudků a postojů, předávaných ve společnosti výchovou a příkladem lidí, kterými se obklopujeme. „Hodnotit okolí a to, co vidím, je lidskou přirozeností. Mělo by však být stejně přirozené neubližovat druhým“ říká šestice zakladatelek účtu, která na zraňující komentáře na Instagramu upozorňuje, snaží se o kultivaci projevů v kyberprostoru a pořádá na toto téma workshopy na školách.

Kam až…Chvála kroků do neznáma

Kdy cítíme, že žijeme? Kdy se těšíme na další ráno, že nemůžeme dostat? Kdy se nám rozbuší srdce vzrušením? Tehdy, kdy je ve vzduchu dobrodružství, když stojíme na prahu NEZNÁMA. Jak to udělat, abych to mohl prožívat a cítit, že žiju vzrušující život a ne se na něj koukat na obrazovce? Jak poznat hranici, kterou už nepřekračovat. Jak to dělat celý život?


Světová škola je dlouhodobý program pro školy, který společně realizují organizace Člověk v tísni, ARPOK a Adra. Jeho cílem je podporovat učitele i školy v tom, aby se seznamovali a ve výuce více pracovali s aktuálními globálními tématy, jako jsou migrace, chudoba, změna klimatu, nerovnosti ve světě apod. Kromě školení pro pedagogy učitelé s žáky připravují veřejné akce k vybraným tématům v jejich městě pro spolužáky i pro veřejnost (přehled zajímavých projektů škol najdete tady). Pokud školy splní všechny podmínky programu, mohou získat pro školu certifikovanou značku Světová škola

Kontaktní osoba:

Kontaktní osoba: Zuzana Daubnerová, zuzana.daubnerova@clovekvtisni.cz, +420 731 551 348


Summit Světových škol je finančně podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.


Autor: Václav Zeman

Související články