Studenti Gymnázia Kojetín o Světové škole: Člověk si víc uvědomí, že na tomhle světě není sám

Publikováno: 15. 11. 2023 Doba čtení: 3 minuty
Studenti Gymnázia Kojetín o Světové škole: Člověk si víc uvědomí, že na tomhle světě není sám
© Foto: Tomáš Princ

Nutí nás to o věcech přemýšlet, naučit se pracovat v týmu a lépe zvládat stres. Tak shrnují benefity účasti v programu Světová škola studenti oktávy kojetínského gymnázia Kateřina, Simona a Arnošt. Jakým projektům se během svého studia věnovali a jak hodnotí svou zkušenost s tématy globálního o vzdělávání?

Do programu Světová škola je Gymnázium Kojetín zapojené již od roku 2017. Nejprve se mu věnovali studenti vyšších ročníků, postupně se zapojili i mladší žáci osmiletého gymnázia. V loňském roce se věnovali duševnímu zdraví, postavení žen ve společnosti a konceptu fairtrade.

“Nad vybraným tématem už netrávíme tolik času. Víme, jak to dělat, takže teď stihneme v daném období připravit i dva školní projekty,” popisuje Simona posun, který škola zaznamenala v práci s globálními tématy.

Podívejte se na krátké video studentů Gymnázia Kojetín, které shrnuje, co se v této škole v minulém školním roce odehrálo v rámci programu Světová škola.

Týmová práce

Při práci s tématem genderové nerovnosti letos studenti zpracovávali informace o postavení žen ve státech napříč kontinenty a podívali se i na to, jak na tom byly v průběhu historie Češky.

“Vytvořili jsme výuková videa, kde jsme zpracovali jednotlivá historická období To považuju za náš největší projekt, protože se na něm podílela celá třída, tedy i spolužáci, kteří nejsou jinak do Světové školy zapojení,” říká o tomto letošním projektu Arnošt. K videím ještě přibudou výukové postery a pracovní listy. V rámci Mezinárodního dne žen pak studenti rozmístili po škole příběhy významných žen a připravili soutěž pro spolužáky.

Přemýšlet v širším kontextu

Kateřina navíc vyzdvihuje, jak projekty, mimo jiné i díky koordinátorce globálního vzdělávání na škole Daně Dýmalové, propojují více oblastí a motivují studenty přemýšlet v širším kontextu. To se konkrétně projevilo v další části zmíněného projektu. Studenti v něm propojili znalosti i dovednosti z historie a výtvarné výchovy a zpracovali příběhy o postavení žen do Výstavy na stromech.

Výstavám se věnovali i v projektu věnovanému rozvojovému státu Keňa. Jeho cílem bylo vybrat finance, které poté darovali neziskové organizaci Centrum Narovinu. Během projektu studenti připravili dokonce dvě výstavy pro veřejnost, zorganizovali sbírku hliníkových plechovek a jednou měsíčně představili různé aspekty života v Keni spolužákům z nižších ročníků gymnázia.

Nejsme tady sami

V průběhu let přinesl projekt Světové školy také změny a nové zkušenosti i do školy jako takové. Během projektu s tématem fairtrade například školní jídelna využila fairtradové potraviny. Studenti jsou také motivovaní k přemýšlení o životním prostředí soutěžemi v recyklaci. Díky tomu přibyly do tříd nové odpadkové koše, aby bylo možné skutečně dobře třídit.

“Účast v projektu Světová škola rozvíjí povědomí o tom, že člověk není na tomhle světě sám,” říká Arnošt a Simona dodává, že se díky projektům dostali i na místa, kam se člověk jinak během normálního vyučování nedostane.

A čemu by se podle nich měla Světová škola věnovat v budoucnu? “Měla by to být směs společenských a globálních otázek, společně s těmi přírodními,” odpovídá Arnošt a studentky doplňují, že stále aktuálním tématem je pro ně i kyberšikana a pomoc rozvojovým zemím.

Gymnázium Kojetín bylo oceněno Cenou inspirace Světové školy 2023. Ceny byly zástupcům škol předány 3. listopadu v Senátu ČR, podrobněji si o předání cen můžete přečíst v tomto článku.

Program Světová škola je je finančně podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Autor: Markéta Sedláčková a Barbora Báštěcká

Související články