Světová škola ve světě i doma. Průvodce projektem

Skalická P., Vernerová E.

Průvodce projektem Světová škola, který vydal program Varianty, přibližuje hlavní aktivity realizované v rámci projektu Světová škola. Při čtení se seznámíte s konceptem globálního rozvojového vzdělávání, najdete zde návod, jak se stát Světovou školou, a můžete se inspirovat příklady akcí ze zahraničních škol nebo konkrétními popisy lekcí využitelných ve výuce.
Světová škola byla v ČR poprvé představena v roce 2006, kdy začal díky finanční podpoře Evropské komise probíhat první tříletý projekt pod vedením britské organizace ActionAid a bylo zapojeno 6 evropských států a Thajsko. Od roku 2009 až do února roku 2012 podpořila Evropská komise navazující projekt nazvaný Světová škola ve světě i doma (Global Action Schools2communities).

Základním předpokladem bylo přesvědčení, že právě škola může hrát významnou roli v životě celé obce či jiné komunity, kde spolupráce mezi institucemi může přinést pozitivní změnu všem občanům. Žáci se nejsnáze učí porozumět souvislostem ve světě prostřednictvím toho, co znají nebo mohou poznat ve svém blízkém okolí. Vedle českých škol se projektu účastnily i školy ze Slovenska, Polska, Rakouska a Malty – celkem 160 škol. Tento mezinárodní projekt tedy běží v České republice již 6 let.

Dle získaných zkušeností s prací se školami v ČR jsme přesvědčeni, že aplikovaná metodologie popsaná dále v příručce je využitelná i pro další školy, které chtějí ovlivňovat dění ve svém okolí i ve světě, a tudíž mají šanci získat ocenění Světová škola a zvýšit tak i svou prestiž. Intenzivní a dlouhodobou spoluprací jednotlivých škol s partnerskou organizací Člověk v tísni, o.p.s. získalo certifikát Světové školy již 19 českých škol. Kritéria pro získání této značky jsou dosažitelná i pro jakoukoli jinou školu, kde je vytvořen tým motivovaných pedagogů a žáků s podporou vedení školy.

Sborník si můžete stáhnout níže.

Stáhnout