Systém včasného varování chrání životy v Kambodži, která je ohrožena povodněmi

Publikováno: 17. 7. 2017 Doba čtení: 2 minuty
Systém včasného varování chrání životy v Kambodži, která je ohrožena povodněmi
© Foto: ČvT

Sezónní záplavy jsou trvalou hrozbou pro obyvatele Kambodži, země, která se neustále řadí mezi nejzranitelnější místa z hlediska výskytu přírodních katastrof. Povodně v roce 2013 zasáhly téměř polovinu země a postihly téměř 1,7 milionu lidí. Více než 50 lidí zemřelo a stovky tisíc dalších zůstaly bez domova. Pokud by ovšem byli včas varováni, mohli se nejspíše takto zničujícím následkům vyhnout.

Aby lidem v rizikových oblastech mohlo být včas poskytnuto varování, vytvořil Člověk v tísni v Kambodži systém "EWS 1294", který automaticky zasílá varovné zprávy přímo na mobilní telefony ohrožených osob. Systém používá spíše hlasové zprávy než textové, aby byl dostupný pro všechny Kambodžany, a to bez ohledu na úroveň jejich gramotnosti.
První systém, který byl spuštěn v roce 2013, se nyní rozšířil na více než 200 000 domácností v sedmi provinciích, včetně nejzranitelnějších oblastí Kambodži.

Spuštění varovného systému by nebylo možné bez technologie vyvinuté centrem UNICEF pro globální inovace. Využívá RapidPro, otevřenou platformu aplikací, která poskytuje klíčové informace v reálném čase a spravuje registraci uživatelů do systému. Inteligentní platforma hlasové odezvy Somleng (koncipovaná Davidem Wilkiem a podporovaná iniciativou UNICEF) je vysoce efektivním prostředkem, pomocí něhož lze spojit systémy včasného varování s mobilními telefony.

Za účelem posílení stávajícího systému včasného varování vyvinul Člověk v tísni automatizovaný povodňový senzor nazvaný Tepmachcha, navržený laboratoří DAI Maker Lab a financováný z projektu USAID Development Innovations. Tepmachcha je sonarově poháněný průtokoměr založený na technologii open-source.

Přístroj využívá ultrazvukové vlny pro měření výšky hladiny vody a odesílá tato data přes síť mobilních telefonů zpět do centralizované webové aplikace. Pokud je detekována nebezpečná výška hladiny vody, systém automaticky odešle výstražnou zprávu prostřednictvím systému včasného varování Člověka v tísni.

Nejen, že tato informace může být použita k upozornění registrovaných rodin na blížící se povodeň, údaje také pomáhají poskytovat dlouhodobý přehled o výšce vodních hladin v Kambodži, což pomáhá v práci Národnímu centru pro prognózu povodní.

Při záplavách je každá minuta životně důležitá. Před zavedením nových zařízení bylo monitorování vody prováděno ručně a od detekce až po šíření zprávy mohly uplynout hodiny, ne-li dny. Pomocí senzorů Tepmachcha jsou varovné zprávy nyní odesílány registrovaným uživatelům téměř okamžitě.

Včasné varování umožňuje lidem zabezpečit rodinu a živnost před blížící se katastrofou. Lidé mají čas na evakuaci a přenos cenností do bezpečí -  včasná reakce může často znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Nové technologie, jako jsou RapidPro, Somleng a senzory Tepmachcha, mohou lidem pomoci vyhnout se těm nejhorším následkům, které přírodní katastrofy často přináší.

 

Tentno článek byl publikován v anglickém znění na stránkách organizace UNICEF.

Autor: James Happell, Člověk v tísni