Tancem za bezpečné školy i komunity v Nepálu

Publikováno: 3. 1. 2018 Doba čtení: 5 minut
Tancem za bezpečné školy i komunity v Nepálu
© Hamro Palo

Na autobusové stanici v Gorkha Bazaaru v Nepálu si dívky z iniciativy Her Turn a chlapci z His Chance uvázali kolem zápěstí oranžové stužky a dali se do tance. Řidiči autobusů zastavili a společně s cestujícími i s dětmi, co byly na cestě do školy, se dívali na představení o dětských sňatcích a o násilí. Místní lidé byli svědky tzv. flash mobu. Tanečníci volali hesla: „Nulová tolerance k násilí”, „Svatby až po dvacítce” anebo „Zastavte násilí, dětské sňatky a obchod s lidmi”. Všichni hrdě tančili a mávali při tom oranžovými stužkami.

Člověk v tísni (ČvT) se společně s CARE podílí na posílení bezpečnosti a rovného přístupu ke spravedlnosti v Nepálu.  Tento program je financovaného z prostředků UK aid a společně s ČvT ho venkovských oblastech realizuje místní partnerská organizace Hamro Palo


V roce 2017 se nám prostřednictvím workshopů Her Turn podařilo oslovit více než 2 100 dospívajících dívek, prostřednictvím workshopů His Chance jsme oslovili 850 dospívajících chlapců díky školením Safe school jsme podpořili 40 škol. Proškolili jsme více než 250 pracovníků a podařilo se nám zmobilizovat dívky, chlapce i jejich školy, aby v rámci Safe school zrealizovali 225 projektů. 

Bezpečná škola, bezpečná komunita

V prosinci jsme zorganizovali dvě oblastní konference, kde jsme se mohli zamyslet nad tím, čeho jsme už dosáhli, i nad tím, co stále zůstává výzvou pro bezpečnost a přístup ke spravedlnosti ve školách. Tyto konference dívkám, chlapcům i školám poskytly prostor pro diskuzi s představiteli vlády, s neziskovými organizacemi, dalšími partnery a také mezi sebou samými o tématech jim blízkých. Konference se uskutečnily 2. – 4. prosince (97 účastníků z 19 škol z oblasti Sindhupalchok) a 9. – 11. prosince (57 účastníků z 9 škol z oblasti Gorkha) pod heslem „Bezpečná škola, bezpečná komunita“. Na programu byla práce ve skupinách, které si daly za cíl přijít s nápady a návrhy pro nově zvolené vládní úředníky na zlepšení vzdělávání, dále proběhly diskuze o bezpečnosti ve školách a panelové diskuze o přístupu ke spravedlnosti. Konference se zúčastnili také zástupci policie a Úřadu pro matku a dítě a další hosté.  

Návrhy, kterými přispěli dívky a chlapci, budou k dispozici místní samosprávě. Doufáme, že je zohlední při plánování své činnosti. Patří k nim například určení kontaktních osob či zástupců v místní samosprávě, kteří budou komunikovat s výbory pro podporu dívek, výbory pro podporu škol, sdruženími rodičů a učitelů, výbory pro správu škol i se samotnými školami. Měla by následovat pravidelná setkání škol a představitelů místní samosprávy a pravidelný monitoring školních aktivit. Cílem je: zřídit silné a efektivní mechanismy pro řešení problémů s různými projevy násilí, obtěžování a diskriminace na školách. Ať už se jedná o násilí založené na příslušnosti k pohlaví, fyzické tresty, šikanu a jiné. 

Šikana a domácí násilí

Téma bezpečnosti ve školách se opakovalo často. A to i včetně případů, kdy se jich dopouštějí učitelé. Dívky i chlapci se svěřili s několika případy obtěžování učitelem. Učitel se mě začal dotýkat, celá jsem se roztřásla. Stáhnul mi ramínko od podprsenky. Uvnitř jsem plakala, ale nevypravila jsem ze sebe ani slovo,“ svěřila se jedna z účastnic workshopu Her Turn na konferenci. Školy v Nepálu jsou vnímány jako místa, kde jsou studenti v ohrožení, a odtud také pramení potřeba zajistit bezpečné studijní prostředí pro všechny.

Mnoho dívek a chlapců mluvilo o tom, jak znalosti nabyté na workshopech uplatnily v životě. Jeden z účastníků workshopu His Chance, žák osmé třídy, řekl: „Dřív jsem holky zlobil a líbilo se mi to. Když jsem se ale dozvěděl o obtěžování a šikaně, nechci už holky zlobit. Myslím, že co říkám nebo dělám, je může dost poznamenat. Můžou být pod tlakem.“ 

Další mluvili o tom, jak uplatňují nově získané dovednosti pro vedení lidí. Sabina z Gorkhy se při závěrečném ceremoniálu podělila o svoji zkušenost s pořadatelskou činností. Uznání, kterého se jí dostalo, ji motivovalo k tomu, aby se leadershipu věnovala více. Panelová diskuze o přístupu ke spravedlnosti pak byla pro dívky i chlapce příležitostí zeptat se přímo představitelů oblastní samosprávy a policie na to, jak hlásit případy násilí a jak jsou pachatelé takových činů voláni k odpovědnosti. 

Účastníci také měli prostor vyjádřit znepokojení nad přístupem ke spravedlnosti, rozdělováním rozpočtových prostředků, které by měly být určeny pro zajištění potřeb dětí, neefektivními administrativními procesy a nad zapojením vládních představitelů do obtěžování a šikany.

Vzdělání je základem pro rozvoj

Účastníci konference v Sindhupalchoku se shodli, že jedním z vrcholů prvního dne konference bylo setkání se Shrijanou Tamang, viceprezidentkou okresu Jugal. Shrijaně Tamang je 25 let, pochází z odlehlé vesnice, a právě proto je vzorem pro mnoho dívek a chlapců z venkovských oblastí. Promluvila o svém studiu i o tom, jak získala zkušenosti s vedením lidí, a povzbudila účastníky, aby se hlásili o svá práva. Také vyzdvihla potřebu investovat do dětí – vzdělání je podle ní základem pro rozvoj dalších sektorů. Je odhodlána zajistit přidělení více než 10 procent rozpočtu na sektor mládeže a vyzvala všechny, aby přišli na místní jednání o rozpočtu.

Propojení dospívajících dívek a chlapců přímo s místními poskytovateli právních služeb a se státními orgány zajistí udržitelnost výsledků tohoto projektu. Mladí lidé se setkali s představiteli oblastní vlády a budou mít možnost přímo s nimi komunikovat. Mnozí také ocenili možnost setkat se s podobně naladěnými lidmi, kteří se ve svých vesnicích potýkají s obdobnými problémy.

Dívky a chlapci se také zúčastnili dvou veřejných akcí k připomenutí Šestnácti dnů aktivismu proti násilí na základě pohlaví. 4. prosince zorganizovali v Sindhupalchoku ve spolupráci s Úřadem pro matku a dítě, policií, federací nevládních organizací a dalšími zainteresovanými osobami shromáždění. V Gorkhce zase 10. prosince zorganizovali flash mob. Taneční vystoupení přitáhlo diváky z řad místních obyvatel. Právě tam účastníci tančili a mávali oranžovými stužkami a i tímto způsobem podpořili svět bez násilí.

Autor: Vijaya Pun and Jenisha Twanabasu (Protection Officers, PIN)

Související články