Ženská práva na Filipínách pomáhají prosazovat místní švadleny

Publikováno: 8. 3. 2024 Doba čtení: 3 minuty
Kampaň na zvýšení povědomí o rovnosti žen a mužů vedená Asociací ženských krejčovských služeb
© Foto: Zenny Awing

Genderové role bývají výrazně ovlivněny kulturními a náboženskými tradicemi, které se v různých komunitách a etnických skupinách liší. To představuje zrovna na Filipínách výzvu, protože tu společně žije více než 150 etnických skupin. Přestože se role žen v muslimských oblastech vyvíjí, někde stále přetrvávají dlouho zaběhlé tradice.

Ženy z komunity Maranao mají tradičně zejména roli hospodyně, která má zodpovědnost za chod domácnosti. Existují ale iniciativy, které prostřednictvím osvětových kampaní v odlehlých oblastech pomáhají prosazovat ženská práva a snižovat genderově podmíněné násilí. Takovou iniciativou je tu například Asociace ženských krejčovských služeb (Marantao Women's Dressmaking Service Cooperative).

Právě genderově podmíněné násilí představuje v komunitě Maranao problém, jak potvrzuje předsedkyně asociace, Nashiba P. Macabando. Filipínské policii byly v roce 2022 nahlášeny pouze dva případy. Ženy často násilí nenahlašují, ať už z důvodu kulturních zvyklostí, studu nebo nedostatku znalostí o vlastních právech.

Ženy z asociace proto uspořádaly osvětovou kampaň o rovnosti pohlaví. Tu jim pomohl financovat projekt s názvem Strengthening Capacities of Civil Society in Caraga and BARMM for Good Governance. 

„Ženy si přejí promluvit, ale často jim v tom brání tradice a stud. Tak jsme si řekly, že by bylo skvělé vytvořit kampaň, která by upozorňovala na genderově podmíněné násilí, a to zejména v odlehlých oblastech,” říká Macabando.

Ženy z Marantao spolupracovaly na školení v rámci kampaně s místní samosprávou a policií. Účastnily se workshopu o genderové citlivosti, násilí na ženách a dětech, zákonu o bezpečných ulicích a veřejných prostranstvích (Bawal Bastos Law) a dostaly informace o tom, na koho se mohou obracet pro pomoc. Po workshopu následovala přednáška o dalších tématech.

Podívejte se, jak probíhal jeden z workshopů:


„Zjistily jsme, že do několika oblastí se žádné agentury nedostaly kvůli vzdálenosti a dalším okolnostem. Zmapovaly jsme tyto oblasti a cílové skupiny jsme rozdělily tak, aby vždy zahrnovaly ženy, mládež, smíšené skupiny, a dokonce i zemědělce, které tvoří převážně muži, abychom pokryly všechny segmenty populace," říká Asliah P. Abdullah, ekonomka Asociace ženských krejčovských služeb.

Far-aliah Ampuan, jedna z místních žen, která se kampaně zúčastnila, uvedla, že program poskytl ženám místo, kde se mohly seznámit se svými zákonnými právy. Poznamenala také, že se pro ženy stal bezpečným prostorem, kde mohly promluvit a komunikovat, protože většina probíraných témat a příkladů se jich osobně týkala.

Far-aliah Ampuan dál poznamenává, že kampaň byla velmi přínosná. „Za zvláště cennou považuji diskuzi o způsobech předávání informací, díky které víme, na koho se obrátit, zejména pokud se někomu není jednání s úředníky příjemné. Zjistily jsme, že se můžeme obrátit na naše muslimské učence (Ulama) nebo vysoké představitele (Datus). Školitelky se zároveň snažily, aby nová doporučení byla v souladu s našimi tradicemi, což považuji za známku respektu,“ dodává Ampuan.

Skupina žen z Marantao vypracovala návrh usnesení, v němž zdůraznila nutnost pořádání dalších osvětových kampaní v odlehlých oblastech Lanao del Sur. Rezoluci předložily místní samosprávné jednotce v Marantao, díky čemuž získaly akreditaci v místním zvláštním orgánu a mohou se podílet na plánování v oblasti genderu a rozvoje.

„Nikdy jsme netušily, že se jako švadleny můžeme stát také zastánkyněmi žen a usilovat o jejich lepší informovanost. Doufáme, že díky partnerství, které jsme navázaly s místní samosprávou a policií, budeme moci pokračovat v tom, co jsme začaly," uvedla Nashiba.

Asociace ženských krejčovských služeb Marantao je jednou z 34 organizací občanské společnosti, které obdržely dílčí grant v rámci finanční podpory třetím stranám, zaměřený na podporu priorit jejich strategického akčního plánu. Grant podporuje činnosti, které posilují organizační kapacitu a programové iniciativy organizací občanské společnosti.


Tento projekt je financován Evropskou unií a společně s námi na něm pracuje Balay Mindanao Foundation Inc. a Maranao People Development Center Inc.

Autor: Zenny Awing

Související články