Tři dny

Publikováno: 19. 8. 2016 Doba čtení: 2 minuty
Tři dny
© Foto:

Po loňské dobré zkušenosti jsme se rozhodli  i letos uspořádat pobytový tábor pro děti z předškolních klubů z Liberce a Ralska a doučování. Tábor proběhl  opět ve Sloupu v Čechách a zúčastnilo se ho  dvanáct dětí. 

Pobyt byl třídenní a nabitý programem a zážitky. Počasí nám  letos přálo bylo ideální na sportování i relaxační aktivity. První táborový den jsme se s dětmi trošku protáhly. Vypravili jsme  se pěšky přez les do nedaleké sklárny Ajeto do Lindavy, kde si děti mohly vyzkoušet foukání skla a každý si odtud odnesl skleněnou vázičku. A ten kdo zrovna nevyráběl, občerstvoval se borůvkovými lívanci nebo polévkou. O zábavu ve sklárně nebyla nouze. Na přilehlém hřišti byla kladková dráha, lodička, na které se děti svezly, houpačky, prolézačky, a řada dalších atrakcí. Strávili jsme zde s dětmi téměř celé odpoledne. Cestou zpět jsme se zastavili na koupališti, kde se děti osvěžily  a vyřádily ve vodě.  Před spaním pro děti proběhlo promítání z prastaré promítačky pod širým nebem, již historických naučných pohádek z fondu zdraví.

Druhý táborový den jsme se vypravili za koníky, na kterých se děti mohly svést a provádět s nimi různá cvičení např. chůze vedle koníka, protahovací cviky, chůze přez vodu a vyslechli si přednášku, jak o koně pečovat. Odpoledne bylo věnováno sportovním hrám a výtvarné činnosti v rekreačním středisku. Děti si kreslily, navlékaly korálky, malovaly na obličeje, což pro ně  byla  asi nejzábavnější výtvarná aktivita, protože pak po táboře běhaly různé pohádkové a strašidelné  bytosti. Večerní program proběhl v lesním divadle , jsme viděli  Kašpárkovy pohádky. Večer byl pak završen stezkou  odvahy. Po večerní pohádce v divadle  jsme za tmy vyrazili k lesu. Každý musel jít sám  strašidelnou tmavou  cestou k blikajícímu světýlku, kde na odvážlivce čekal malý dárek. I když byly děti, které se trošku bály, nakonec stezku prošli všichni a proto za odvahu a statečnost dostali všichni  na konci tábora diplom. Závěrečné dopoledne před odjezdem si děti zasoutěžily a proběhlo celkové vyhodnocení  tábora, kde se každý mohl vyjádřit, jak se mu tábor líbil nebo  i nelíbil. Všechny reakce dětí  byly  kladné. Takže zase za rok.

Naše díky patří společnosti RWE, díky které jsme mohli tento malý tábor uspořádat.

Autor: Daniela Nevolová, pracovnice předškolního klubu