U příležitosti Mezinárodního dne nevinných dětských obětí jsme si připomněli, jak důležité je vzdělání pro děti v Sýrii #NoLostGeneration

Publikováno: 3. 6. 2016 Doba čtení: 3 minuty
U příležitosti Mezinárodního dne nevinných dětských obětí jsme si připomněli, jak důležité je vzdělání pro děti v Sýrii #NoLostGeneration
© ČvT archiv

Konflikt v Sýrii pokračuje již šestým rokem. Muži, ženy i děti se stávají obětmi cílených útoků na civilní obyvatelstvo. V sobotu 4. června si u příležitosti Mezinárodního dne nevinných dětských obětí, který vyhlašuje OSN, lidé po celém světě připomínali utrpení dětí, které se staly obětmi fyzického, psychického nebo citového násilí. Naše pozornost by se proto měla zaměřit také na nevinné děti, které se ocitly v syrské válce, a na jejich budoucnost.

V roce 2013 vydala OSN zprávu o osudu a budoucnosti syrských dětí nazvanou jednoduše „Děti Sýrie: ztracená generace?“ Zpráva uvádí, že „každý den se zhoršující se situací narůstá riziko ztráty jedné generace, a vytrácí se úspěchy a pokroky syrských dětí dosažené v minulých letech“. To bylo před třemi lety. Utrpení milionů dětí se od té doby jen zhoršilo a bolestivé ztráty jsou součástí jejich všedního života. Děti této generace přišly o členy rodiny, kamarády, domovy, dětství a přístup ke vzdělávání.

Každá čtvrtá škola je poškozená, zničená nebo se užívá jako úkryt pro lidi, kteří přišli o domov. Odhaduje se, že až 5,7 milionů dětí v Sýrii potřebuje pomoc se vzděláváním. Děti a učitelé v Sýrii každodenně bojují o vzdělání. Před propuknutím konfliktu měla Sýrie slibný vzdělávací systém s téměř stoprocentním zápisem dětí do základních škol. Nejenže 100 % chlapců a 98 % dívek navštěvovalo základní školy, ale gramotnost přesahovala 90 % a téměř 5 % hrubého domácího produktu se vynakládalo na vzdělávání.

Od roku 2011, kdy konflikt začal, přišly školy v Sýrii o 20 % vyučujících, mnoho učitelů uprchlo před konfliktem do sousedních států. Nedostatek kvalifikovaných učitelů spolu s nedostatkem školních pomůcek a finančních prostředků má za následek, že úroveň vzdělání je v porovnání s minulostí podstatně horší.

Nicméně, odvážní muži a ženy, i přes veškeré nebezpečí a problémy, nadále hledají způsoby, jak děti vzdělávat.

Člověk v tísni (ČvT) kromě materiální, finanční a potravinové pomoci, podporuje učitele a žáky ve dvaceti školách v provinciích Aleppo a Idlíb v severní Sýrii. V tomto školním roce ČvT podpořil 465 učitelů, 3 535 studentek a 3 686 studentů v těchto dvaceti školách. Pomoc ve školství umožnila štědrá pomoc Evropské komise (EC) a britského Oddělení pro mezinárodní rozvoj (DFID).

Ředitel základní školy v Aleppu, kterou ČvT podporuje, popisuje, jak se snížil přístup ke vzdělání v jeho městě za posledních 5 let: „Studenti v mém městě už trpěli hodně a úroveň školství je kvůli zdrcující válce velmi nízká. Před listopadem 2015, než ČvT převzal iniciativu a začal financovat naší školu, zaměstnanci školy pracovali dobrovolně, bez jakékoli finanční podpory.“

Ředitel dále popisuje pomoc ČvT: „Nejprve ČvT začal nabízet finanční odměny pro zaměstnance. Poté dodali pomůcky pro všechny učitele a tašky a pomůcky pro studenty. Pomůcky pro učitele byly velmi užitečné, sada obsahovala fixy na bílou tabuli, notesy, pera a tužky a další pomůcky a materiály. Škole také dodali generátory a naftu na topení. A v neposlední řadě ČvT zajistil studentům psychosociální podporu. Škola uzavřela smlouvy se dvěma specialisty na psychosociální podporu, kteří pomáhají traumatizovaným a introvertním studentům, zlepšit své dovednosti, schopnosti a společenský život.“

Dnes se v této škole vzdělává více než 580 studentů za pomoci 24 učitelů a 2 psychosociálních pracovníků.

ČvT také v posledních měsících asistoval při rehabilitaci školy, ve snaze vytvořit bezpečný a příjemný prostor, kde by se děti mohli učit a hrát. Součástí bylo obnovení všech zařízení včetně tříd, hřišť a toalet. Obrázky oblíbených dětských pohádkových postaviček nyní lemují školní chodby. V neustálé snaze zachovat alespoň částečně normální režim otevřou tento týden učitelé letní klub, ve kterém budou mít studenti přístup k dalšímu učivu a nabídne jim přátelské a vstřícné prostřední pro rekreační aktivity.

Nejen u příležitosti Mezinárodního dne nevinných dětských obětí bychom spolu s dalšími humanitárními organizacemi rádi vyzvali k větší podpoře vzdělávání dětí v Sýrii. Aby nedošlo ke ztrátě celé jedné generace. Podpořmě víru v budoucnost bez dalšího utrpení.

Autor: Eleanor McClelland, Sari Haj Jneid

Související články